Vitézi Eskütétel Ágfalván

Az elmúlt ezredévben nemzetünk történelme összeforrott a magyar katona legendás vitézségével. Véres harcok, példaértékű önfeláldozások és kimagasló haditettek teremtették meg a magyar katonaeszményt.
    A vitézi tetteket uralkodóink államalapító Szent István királyunk országlása óta nemességgel és földbirtok adománnyal jutalmazták. A hazáért áldozatot hozni mindig elismert cselekedet volt. Ennek köszönhetően a magyar történelem évszázadai során kialakult a kiemelkedő katonai és vitézi teljesítménnyel egybekötött földbirtok gondolata.
    E történelmi folyamatban tehát természetes folytatásként jött létre a Vitézi Rend. Az első világháború haditettei ismét időszerűvé tették a vitézi erények jutalmazását, így amikor alapító Főkapitányunkat, vitéz nagybányai Horthy Miklóst 1920-ban megválasztották a Magyar Királyság kormányzójává, elsőként bajtársaira gondolt a Vitézi Rend létrehozásával.
    1945-ig a Vitézi Rend Magyarország egyik kiemelten megbecsült hazafias testülete volt, a szovjet megszállással kiteljesedő baloldali diktatúra időszakában viszont a Vitézi Rend tagjai közé tartozás is elegendő volt az üldöztetéshez. 1945 után Magyarországon betiltották a Vitézi Rend működését, mely a külhoni magyar emigrációban 1953-tól ismét megkezdte működését. A hontalanságban vitéz Sónyi Hugó ny. vezérezredes, vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc ny. vezérezredes, vitéz József Árpád királyi herceg, majd a 2003. május 16-án, 92 esztendős korában örök nyugalomra helyezett vitéz Radnóczy Antal ny. dandártábornok úr vezette Rendünket.
    1991-től ismét szabadon működik Magyarországon a Vitézi Rend, hűen ahhoz az eszmeiséghez, melyet megkövetel tőlünk hazafiságunk és őseink tisztelete. Napjainkban a világ minden földrészén csaknem 3000 nemzetes úr és asszony él, akik többségében érdemszerző elődeik várományosaiként kerültek a Vitézi Rendbe.
A Vitézi Rend Észak Dunántúli Törzsszéke 2003. július 26-án 1100 órakor rendezi meg vitézi eskütételét, melyen 5 vármegye avatandói tesznek ünnepélyes esküt. Ágfalva hazafiasságban bővelkedő történelme, s az itt élők ősei előtt szeretnénk e napon tisztelegni, ezért Ágfalva polgárait is tisztelettel hívjuk eskütételünkre.
    A Vitézi Rend nevében ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki vitéz Wágner Géza polgármester úrnak, kedves rendtársunknak, hogy áldozatos segítségével hozzájárul eskütételünk megrendezéséhez.
          


 vitéz Pintér Kornél
  észak-dunántúli
   törzskapitány