ÁGFALVI

2003. november

Ágfavi Krónika

KRÓNIKA

IV. évfolyam 4. szám

Tartalomjegyzék

 

ÁGFALVI KRÓNIKA  Kiadja: az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Wágner Géza polgármester
Felelős szerkesztő: Pécz Ágota
Szerkesztőbizottság: Gaál István, ifj. Makai Ernő, Tóth Zsuzsanna, Wágner Géza
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993.
Ára: Az első kiadvány ingyenes

Internetes változat: Internet-Sopron Egyesület
Szerkesztés: Nagy Árpád