ÁGFALVI
 
 
 

2003. október

Ágfavi Krónika KRÓNIKA
 
 
 

IV. évfolyam 3. szám
 

 

Tartalomjegyzék

 
 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA  Kiadja: az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Wágner Géza polgármester
Felelős szerkesztő: Pécz Ágota
Szerkesztőbizottság: Gaál István, ifj. Makai Ernő, Tóth Zsuzsanna, Wágner Géza
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993.
Ára: Az első kiadvány ingyenes
 
 
Internetes változat: Internet-Sopron Egyesület
Szerkesztés: Nagy Árpád