ÁGFALVI

2004. január

        Ágfavi Krónika


KRÓNIKA

V. évfolyam 6. szám
ÁGFALVI KRÓNIKA 
Kiadja: az Ágfalvi Önkormányzat

Felelős kiadó: Wágner Géza polgármester
Felelős szerkesztő: Pécz Ágota
Szerkesztőbizottság: Gaál István, ifj. Makai Ernő, Tóth Zsuzsanna, Wágner Géza
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993.

Internetes változat: Internet-Sopron Egyesület
Szerkesztés: Nagy Árpád