József Attila Postaforgalmi, Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet
Sopron
Erzsébet út 9.
9400
Telefon:06-99-312-214
 

 

1.POSTAFORGALMI SZAKTERÜLET

ÉRETTSÉGIZÕK, ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

Elképzelhetõ, hogy:
- nem nyertél felvételt a fõiskolára, vagy az egyetemre,
- nem is akartál felsõfokú intézményben továbbtanulni,
- még nem tudtál elhelyezkedni,
- még nincs szakmai végzettséged és szeretnél egyet szerezni.

Amennyiben úgy döntöttél, hogy szeretnél egy szakmai végzettséget is szerezni,
akkor figyelmedbe ajánljuk az iskolánk által felkínált lehetõségeket is.
Gondolkodj a felkínált ajánlatokon!

Melyek lennének ezek a lehetõségek?
Hallottál már a Magyar Posta Részvénytársaságról? Biztosan. Hiszen naponta megfordultál már a postákon és igénybe vetted a posta valamelyik szolgáltatását.
Vajon gondoltál-e már arra, hogy a Posta dolgozója legyél?
Ha igen akkor feltétlenül élj az általunk felkínált lehetõséggel!

Iskolánkban az 1998/99-es tanév szeptemberétõl indul az OKJ szerinti középiskolai végzettségre épülõ postai forgalomellátó szakképzés.

A tanulmányi idõ 1,5 év. A szakképzés szakmai vizsgával zárul.
Elõírt tantárgyak: Postaforgalmi ismeretek, pénztárkezelési ismeretek, postai hírlap-kereskedelmi ismeretek, postai szállítási ismeretek, jogi és ügyviteli alapismeretek, szolgáltatási és kereskedelmi ismeretek, biztosítási ismeretek, gazdasági alapismeretek, számítástechnika, idegen nyelv (német-angol), testnevelés, évközi szakmai gyakorlat az iskolában és a postákon, nyári szakmai gyakorlat a postákon.
 
Beiskolázási = létszám:        25-30 fõ
A szükséges elõképzettséget igazoló érettségi bizonyítványt  legkésõbb a tanév kezdete elõtt be kell mutatni.


                                                                                                                    Vissza a nyitólapra!

2.KERESKEDELMI SZAKTERÜLET
 
8 ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT, 16 ÉVET BETÖLTÖTT FIATALOK FIGYELEM!

Elképzelhetõ, hogy:
- nem nyertél felvételt a középiskolába,
- nem is akartál továbbtanulni,
- még nem tudtál elhelyezkedni,
- még nincs szakmai végzettséged és szeretnél egyet szerezni.

Amennyiben úgy döntöttél, hogy szeretnél egy szakmai végzettséget szerezni,
akkor figyelmedbe ajánljuk az iskolánk által felkínált lehetõségeket.
Gondolkodj a felkínált ajánlatokon!

Melyek lennének ezek a lehetõségek?

Ismert, hogy Sopron kereskedõváros. A földrajzi fekvésébõl adódóan jelentõs az osztrák bevásárló turizmus. Óriási az igény a szakképzett kereskedelmi szakember iránt.

Iskolánkban az 1998/99-es tanév szeptemberétõl indul az OKJ szerinti alapfokú
( 8 általános ) iskolai  végzettségre épülõ:
-   ABC  ELADÓ
-   HÚS-ÉS HENTESÁRU ELADÓ szakképesítések.
 
A tanulmányi idõ: 1 év.
A szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati vizsgával zárulnak.
Elõírt tantárgyak: kereskedelmi és vállalkozási ismeretek, élelmiszer- és vegyiáru, illetve hús és hentesáru áruismeret, eladástan, pénztárelszámolás, környezetvédelem, kereskedelmi gyakorlat.
A gyakorlati helyet az iskola biztosítja!

A beiskolázási létszám: 15-15 fõ

A szükséges alapképzettséget igazoló bizonyítványt és az orvosi igazolást az egészségügyi alkalmasságról a tanév kezdete elõtt be kell mutatni.
                                                                                                                                 Vissza a nyitólapra!
 

3.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelentkezni az iskolánktól beszerzett jelentkezési lap felhasználásával lehet. (Nyomtatvány személyesen, vagy levélben kérhetõ. Érdeklõdni a 99/ 312-214-es telefonszámon lehet.)

A jelentkezési lap beküldésének határideje:
 Elõzetes jelentkezési határidõ:                    április 30.
 Végleges, pót  jelentkezési határidõ:           augusztus 15.

A felvételt nyert vidéki jelentkezõknek a  város leány, illetve fiú kollégiuma ad  elhelyezést.
A szakmai vizsga után a nálunk végzett tanulóknak elhelyezkedési gondja nem volt.
Várjuk jelentkezésedet, ha a felkínált lehetõségek  elnyerték tetszésedet!
Felhívjuk figyelmedet, hogy az elsõ szakma megszerzése ingyenes!

Sopron, 1998. január hó 29.

Kocsi Jánosné

igazgató