A soproni Zeneiskola az 1829-ben alapított Soproni Zeneegyesület egyik jogutódja, tehát az ország egyik legrégebbi zenét oktató intézménye. Növendékszáma az 1996-ban indított néptánc tagozattal 800 fôre növekedett. (600 fô zeneiskolai képzésben részesül, 200 fô pedig a néptánc tagozatra jár. A zeneiskola igazgatója 1991-tôl Horváth Rudolf, aki egyébként az oboa szak vezetôje, és a kamarazenekar karnagya is egy személyben.  

Aktívan mûködô tanszakok:  

Hegedû, Brácsa, Cselló, Zongora, Furulya, Fuvola, Oboa, Klarinét, Fagott, Trombita, Kürt, Harsona, Tuba, Ütô, Ének, Szolfézs, Zeneirodalom, Kamarazene, Vonószenekar.  

Növendékeink és tanáraink eredményesen szerepelnek megyei és országos versenyeken ezenkívül aktív résztvevôi városunk zenei életének. 

És végül néhány kép az iskolaról és környékérõl.

Sopron Város honlapja

Kérdés vagy javaslat esetén írjon levelet ide: rocky@sopron.hu