Dr.Barna István
Lélekreceptorok

Betűrendes mutató

 

 

A legszebb nap                        18        Levél gyanánt                          58        Szívroham             56

A Teremtés                             34        Lélekreceptorok                      24        Születésnapodra  59

Alkalmi poéma I.                     21        Lélekváltás                              33        Talán                   13

Alkalmi poéma II.                    61        Ma két éve                              22        Távolodó hajó     39

Antique                                   64        Magadtól nem megy                23        Tizennégy-soros  66

Ádventi révület             28        Mai moralista                           37                    a hátról

Áldott mosolyod                      42        Mammon                                 54        Tücsökzene          47

Bevégeztetett                           32        Meditáció I.                             19        Türelem               52

Boldogság és bánat                  26        Meditáció II.                           29        Újra Lellén          55

Broán                                        2        Meghaltál bár …                        2        Útitársak              10

Búcsúzik a lőver                      17        Megkérgesedett magány          55        Választás 2002      7

Cogito ergo sum                      34        Mennék utánad                        43                    tavaszán

Costa Brava-i emlék                  6        Mihály 75. születésnapjára       16        Vének tenisze      40

Daruka emlékére                     66        Miközben ettem …                  63        Vízkereszt előtt     3

Depresszió                              50        Miként az est jön …                65       

De profundis                            46        Mocsárból bámulok    36

Egykor és ma                          48        Mondd, hogy lehet …              42

1. Kor. 13                               14        Montmartre                               7

Elalvóban                                35        Most kinek mondjam el?          52

Epidaurosz                              23        Most lennél hetven éves           18

Epifánia                                    30        Nátha                                        5

Ez van                                     22        Ne roskadj!                             39

Églisé Saint Etien du Mont         8        Nem tudni mindent                     6

Éva!                                        65        Nélküled                                 49

Gondolatok a Perkovátz …     27        O beata solitudo                      51

Ha úgy akarjátok                     38        Ökörnyál                                 47

Három éve                              49        Önvád                                     45

Hevenyészett köszöntő 10        Öregek tavasza                        33

Hóförgeteg                              51        Perkovátz T. születésnapjára    11

Hogyan tovább?                      14        Petiék – quasi látomás  44

Holt seregek                            26        Post mortem szerelem  29

Hotel National             12        Régi-új Golgota                         4

Juhász Gyula                            31        Rémálom                                 16

Kaméleon                                54        Rendhagyó fohász                    11

Karácsonyi jászol                    28        Repülnek az évek                    63

Karusszel                                37        Ron Werber                            53

Kárpáti Béla                            15        Röptében                                  9

Kegyelem                                30        Rőt levelek                              19

Kérdőjelek                              32        Rövid? Hosszú?                         3

Kétely                                     41        Séta helyett                              53

Kísértés                                     5        St. Denis székesegyház              9

Kléber sugárút               8        Szeretem a majmokat              41

Kokas Katalin hangversenye    36        Szégyen                                   50

Komornoki K. esküvője elé     46        Szétfoszlott minden                  12

Kontrapunkt                            20        Szilveszteri vers I.                    58

Köszönöm, Uram                    38        Szilveszteri vers II.                   60

Kutyafarka                              43        1994 szilvesztere                     62

 

 

 

 

 

 

 

 

Broán

 

Bronzfényű hajad bűvös csillanását

Reszkető lelkem úgy itatja fel

Orcád gödreivel, mint lepke a nektárt.

Áldott mosolyoddal soha nem várt,

Nem remélt béke tölti lelkem el.

 

 

Meghaltál bár…

 

Meghaltál bár, de számomra nem!

Minden sejtemben lelked muzsikál

Egész életem Reád rezonál

Bármerre nézzek, Te jelensz meg nékem!

 

Élek tovább, ám nem magányosan

Emléked szelíden, szinte észrevétlen

Átölel, mint illat a virágot.

S én megmártózom benne boldogan.

 

A Mindenható fűzött bennünket össze

Mondd, ugye szép volt? Hallom válaszod:

Miért kérded, hiszen még nincs vége!

 

Te még élsz, a szíved még dobog!

Az életedben én otthon vagyok.

Ezért vagyunk mindketten boldogok!

 

2002. január 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízkereszt előtt

 

Karácsony után, a kisded Megváltó

Emberré vált, ám Téged magával vitt.

De itt hagytál nékem mégis valamit,

Ami körülvesz, mint láthatatlan háló.

 

Gránit hiteddel, Krisztussal karöltve

Adtál barátokatT S e legnagyobb ajándék

Bár belőlem még hiányzott a szándék,

Lelkem béklyóit sorban mind letörte.

 

Most itt ülök az arcképed előtt

Halk zene szól, a mécsek már leégnek

De hála Néktek és ez áldott képnek

 

A könnyeim mára már letöröltem.

Hangulatom már gondolattá válik

Talán a sorsomat is betöltöttem?

 

2002. január 05.

 

 

Rövid? Hosszú?

 

Amint megláttalak és Reád eszméltem

Életünk ezer szála úgy fonódott egybe

Mint csermelyekből születő folyó

S rohanni kezdett vélem minden évem.

 

Most, tudom már, amint visszanézek

Emlékeim közt mélyen elmerülve

Végigsimítok minden szépet-gyötrőt:

Rövidek voltak ezek az évek!

 

Esteledik, már túl a hetvenen

Magamban ülök, immár egyedül

S képedre kulcsolódik két kezem

 

Eltelt a nap. A gyertya is serceg

Reám mosolyogsz. Nagyon hiányzol!

S oly végtelenül hosszúak a percek…

 

2002. január 07.

 

 

 

 

 

Régi-új Golgota

 

Az emberek, mint gondolkodó lények

Hitem szerint jók – alapvetően,

De egy hazuggá züllött fertőben

Dágványoz bennük a fuldokló lélek.

 

Ragacsos, sanda múltunk levakarni!

Kivetni végleg téves elveket!

Letépve zöldet, sárgát, vöröset!

A kereszt útján kell újra haladni.

 

És bár előttünk áll még a Golgota,

Lásd, nem reánk vár rajta a kereszt.

Már megváltottak! Zeng az orgona!

 

Csak halljuk meg végre a hívó hangot.

Ne hajlongjunk új bálványok előtt!

Higgyük el végre! Krisztusunk megváltott!

 

2002. január 26.

 

 

 

Minden délután

 

Minden délután, mikor lefekszem

Aludni, mert éjjel nem nagyon megy

S éveim száma immár hetvenegy

Álmomban arcod mindig előlebben.

 

Valami ködös, bús, tompa szürke

Déja vu tájon, reménytelenül

Botladozok rémülten s legbelül

Mégis érzem: semmi sincs elveszve.

 

Már várom, reszketve várom, mikor

Tűnsz elő végre s tekint rám szemed.

Rettegek, hogy vajon ma megteszed?

 

Ez a szürke, poros labirintus,

Ha nem jelensz meg, nem hoz mást, csak kínt

És érzem, másnap kezdődik megint!

 

2002. január 31.

 

 

 

 

 

 

Nátha

 

Taknyos vagyok. Úgy csorog a könnyem!

Orromat facsarja valami vad

És láthatatlan gonosz vírus-had.

Már moccanni sem tudok egykönnyen!

 

Mindenem sajog! Nyögve borzongok

Köröttem nyákos zsebkendők hada,

Mert a papírt utálom, túl laza.

Torkom reszel és csak repedt hangok

 

Hagyják el gégém, ha megszólalok.

Hiába minden. Nem használ semmi.

Nincs kedvem már sem inni, sem enni!

 

Csúf kórság ez, de értem, mért’ kaptam:

Menten leírom, hadd lássa mindenki

Hogy tud szenvedni valaki, ha férfi!

 

2002. február 07.

 

 

Kísértés

 

Becsöngettem. Mint gyermekorvos, jöttem

Megnézni újszülöttjét. Gyönyörű

Baba szendergett karján. Hófehér

Köntösben, barna hajjal állt előttem.

 

Kértem, mutatná rózsás gyermekét.

Mire ő, megoldva lágy köntösét

S az lehullott, ott állott előttem

Meztelen, kitárva gyönyörű testét.

 

Dermedten fordultam el. Öltözzön fel

Szóltam halkan. Mire ő, sápadtan:

Férfi maga, doktor?! Miért fordult el?

 

Az vagyok, mondtam s éreztem: dadogok,

De férj is egyben! Az eskü nékem,

Bármilyen hihetetlen, szent dolog!

 

2002. március 05.

 

 

 

Nem tudni mindent

 

Ha megtudta volna, hogy amit testében

Hordoz születése óta, menthetetlen,

Rég feladja. Ám a Mindenható másként

Akarta és így erős maradt lelkében

 

Az élni akarás. Értem és másokért

Tovább cipelte terhét. Szép barna szemét

Reám emelve halkan bocsánatot kért,

Hogy tán’ terhemre van, hisz’ oly rosszul mozog!

 

Megcsókoltam. Meghatottan tiltakoztam:

Miért mondasz ilyet? Bizony nem gondoltam,

Áldás nem tudni mindent, míg a szív dobog!

 

Így történt tehát. Konokul megtagadta

Végül a megajánlott vizsgálatokat

S én nem erőszakoltam: ejtse meg azokat.

 

2002. április 05-06.

 

 

Costa Brava-i emlék

 

Igazán szerencse, hogy a hullám

Nem a hullám

Vetette a partra

Hanem csak homokot

Dobott

Szemembe.

 

2002. április 12.

 

 

Igazán szerencse volt? Most kérdem

Magamtól. Nem értem

Nyúlt-e fentről

A megmentő Teremtő?

Mert még volt feladatom

És fel nem adhatom?

 

Ez történhetett. Így nem a

Végtelen Thalassa

Dübörgő taraja

Lett számomra

A temető.

 

2002. április 13.

 

 

 

 

Választás 2002 tavaszán

 

Ma buszra szálltam, bár ezt ritkán teszem,

De ebédelni mentem a menzára.

Gyalog indultam, ámde esni kezdett

És jött a járgány. Nem ment el az eszem,

 

Hát felléptem. Ülőhely éppen nem volt.

Egy fiatalember rámosolyogva

A kokárdámra, átadja a helyét.

Arrább egy alak, ki nőjébe karolt

 

Ültében, odamordult: ugyan miért

Udvariaskodik egy vén rasszistával?!

Mindenki hallgatott. Keserű szájjal

 

Szálltam le odébb, elérve célomat.

Étvágyam elmúlt. Ettem ímmel-ámmal.

Te átkozott múlt, mit tettél hazámmal?

 

2002. április 14.

 

 

Montmartre

 

Esteledett. Ferdén és narancssárgán

Lehelte langymelegét a nyári nap.

Végtelen lépcsősor. Lábam görcsöt kap.

Fújtatok, morgok magam butaságán.

 

Lassan fölérek. Már ott hatalmasul

A Sacre Coeur fehérből sáfrányba váltva.

Lepillantok: verítékem párája

Mögött ott lent a mélyben Párizs lapul.

 

Alább, a templomon túl kis bájos tér,

A Place du Tertre. Sóhajtva huppanunk le.

Hűs lombok alján sok asztal asztalt ér.

 

Kitikkadtunk, de kerül ajkunk elé

Megmentve kedvünk és megfáradt testünk

Bagett, omlós sajt, illatos Beaujolet.

 

2002. június 25 (?)

 

 

 

 

 

 

Kléber sugárút

 

Mondd Édeském, hisz bennem él a lelked

S én ballagok a Kléber sugárúton

Magamban. Köröttem csupa idegen.

Felelj hát: úgye nincs bánat Tebenned,

 

Hogy nélküled és most már csak magamban…

Nota bene: Te tudod, nem akartam

Útra kelni, de lásd, mégis eljöttem

Párizsba. Hallod? Hozzád suttog ajkam!

 

A Trocadero-tól az Etoile-ig

Elvarázsoltan mentem. Magányomban

Az életünkről álmodtam mindvégig.

 

Lásd, most előttem áll a Diadalív.

A napsütésben verítékem törlöm.

Te rám mosolyogsz s e mosoly egyre hív!

 

2002. június

 

 

Èglisé Saint Etienne du Mont

 

Még borzongok és oly nyomott a lelkem

Mert kong benne a hatalmas Panthéon.

Ám mögötte kedves kis térre leltem

S előttem áll a Saint Etienne du Mont.

 

E bájos templom maga a varázslat

Kívülről nézve s belülről egyaránt.

Elbűvölő csipkés faragott karzat;

Az egész egy vidám stílusgyakorlat.

 

Alkotás. Szabadon szárnyaló szellem.

És csupa fény! Nem sötét, nem nyomasztó.

Egyre derültebb, nyájasabb a kedvem.

 

Amint sudár hajói közt bolyongok,

Vagy éppen ácsingózva nézelődök

Rajtakapom magam: no lám, mosolygok!

 

2002. június 26 (?)

 

 

 

 

 

St. Denis székesegyház

 

Javasoltam és mondták többen is

Mivel itt vagyunk, hát ki ne hagyjuk.

Megállt a busz, mindnyájan kiszálltunk.

Lelkemre lehelt a katedrális.

 

Beléptünk. Az ősi gall királyok

Márványba dermedt szobrai között

Bolyongtunk némán mi, a póri nép.

Hasonlót magamnak nem kívánok

 

Holtom után ily’ gót csodába’ sem!

Csúcsívek, rózsaablak. Suttogás.

Óhatatlan égreforduló szem…

 

És akkor, azt hittem szívem megáll;

A hűvös csendben pianissimót

Lehelve, megszólalt a Parsifal!

 

Párizs, 2002. június 27.

 

 

Röptében

 

Autópályán kis bozótos

Útban Chartres felé.

Fékez a busz csikorogva.

Na, ki száll ki nagy rohanva?

Éva volt az, a kis kócos.

 

2002. június 26.  16.30 (menet közben)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útitársak

 

Van, aki fénképez,

Van, aki eszik.

Van, aki térképez,

Van, aki iszik.

 

Van, aki alszik,

Van, aki izzad.

Van, aki fázik,

Van, aki kókad.

 

Van, aki morog,

Van, aki nevet.

Van, aki mozog,

S van, aki merev.

 

Van, aki vidám,

Van, aki sír.

Van, aki sirám,

S van, aki ír.

 

Metz, 2002. június 29.

 

 

Hevenyészett köszöntő

 

Ülünk a buszon. Halk brummogással

Vágtatunk. Köröttünk párás verőfény.

Júniusi reggel. Megyünk vagy százzal

Párizsból Metz-en át hazafelé.

 

Két ifjú fej előttem az ülésen

Összeborulva ül; Még álmosan

Álmodoznak. A nagy esküvésen,

Melynek ma van egy éve éppen?

 

A szőke haj, no és a sötétbarna

Összeborulva ül előttem. Kedves

A látvány: elnézem meghatódva

 

E tiszta arcú lelkész házaspárt.

Kedves Sándor és ifjú nejed: Márta

Kísérjen Bennetek’ az Úr áldása!

 

2002. június 30. (Az én esküvőmnek ma van 46 éve!)

 

 

Rendhagyó fohász

 

Valahol Linz és Sankt Pölten között

Suhant a busz útban hazafelé.

Vasárnap volt. Esteledett. Lelkész

Útitársunk a mikrofon mögött

 

Halkan megszólalt: Csendesedjünk el!

A busz rohant. Lebegett a fohász:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…

Hozzád sóhajtunk fáradt lelkünkkel.

 

Sokfelé jártam, de menet közben,

Zsibbadt tagjaimat elfeledve,

Lelkem testemből kivetkőzötten…!

 

Ilyet nem éltem át. Most megértem:

Bárhol legyünk is, bármily’ elgyötörten,

Ha hívjuk, közébünk ül az Isten!

 

Útközben, 2002. június 30.

 

 

Perkovátz Tamás születésnapjára

 

Kedves Tamás! A születésnapodon

Tollat fogok, mert nem tenni nem tudom!

Rég volt nagyon. Mint Szüleid barátja

Léptem én a Széchenyi-téri házba.

 

Rég volt nagyon! A bőgő kisbaba

Kinek én lettem akkor orvosa

Férfivé érett. Már ritkul a haja!

Szülei és áldott feleségem

 

Rendre elmentek. Magunk maradtunk

Kedves Pótfiam! Na meg a sorsunk…

Tiéd felível, enyém alkonyul,

 

De nehogy azt hidd, kedvem lekonyul

Ettől. Így volt ez szép! Élj! Boldogulj

Kedves Tamás és az Úr megáldjon!

 

2002. július 06.

 

Pirossal írtam én a könyvbe e kis szonettet,

Láthatod.

Így ha megvolna is már Néked,

Tovább nem adhatod!

 

 

 

Szétfoszlott minden

 

Lassan egy hete már, hogy hazaértem

Párizsból, hová – Isten látja lelkem –

Elindulni magamban, Ilus nélkül …

Hogyan is mondjam, Nem volt semmi kedvem.

 

Most itt ülök a teraszon egyedül

Meleg van. Július. Szokatlan csend vesz körül.

Hétvége. Így ma pihennek a gépek

Miktől évek óta fülem süketül.

 

A kies Lőver már régen a múlté.

Gépek csatatere, ahol csak ordenáré

Szavak röpködnek s így kell öregednem!

 

Pedig hogy szeretem! Dolgoztam s éltem

Benne boldogan. Nagy család köröttem…

Szétfoszlott minden, csak az emlék maradt.

 

Sopron, 2002. július 06.

 

                                  

 

Hotel National

 

A Rue de Faubourg St. Denis-n

Állt a szállónk. Igazi garni,

De lift az volt, ámbár falatnyi:

Pont fél négyzetméter, amelyben

 

Lapjával, hasunkat behúzva,

Lélegzetünket visszatartva,

Hárman éppen hogy bepréselődtünk.

Étterme a pincében. Ültünk

 

Benne sűrítve, mint a liftben

S ettük, mit a „madám” elénk csapott.

Ám bort, ha kértünk, mindig hozott.

 

De szobám tiszta volt s az ágy jó

És, nem lévén polc a fürdőben,

Fogkefém s a pohár a bidében!

 

Sopron, 2002. július 09.

 

 

 

 

Talán …

 

Talán mégis megérte? Elutazni

E távoli gall földre. Felismerni

A pöffeteg francia gloire-t,

Mely ugyan frusztrált, de kiált

Belőle az emberi szellem.

 

Nem akartam én útrakelni,

Ám egy makacs baráti kar

Szívósan kezdett dögönyözni.

Így aztán – akar, nem akar –

Kénytelen voltam velük menni!

 

És kedves volt e vidám banda!

Kényeztettek. Egymásnak adva

Elcipeltek mindenhova.

A sok járástól talpam dagadt,

Nyelvem szájpadlásomhoz tapadt

 

S hogy ezt leoldják, hát itattak.

A rosszmájúak meg ugrattak:

Kérettem magam, mint egy kurva,

Hogy elmehessek velük újra

Párizsba, az idei útra.

 

Hogy így volt-e, hát nem tudom,

De most látom rácsodálkozva,

Hogy írok, írok, írok újra!

 

Sopron, 2002. július 06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan tovább?

 

Hogyan tovább? Lásd, mindent megpróbáltam!

Szenvedtem, sírtam s főleg halni vágytam.

Az élet is csak pislákolt már bennem.

Ám látod, Édes, újra élővé váltam!

 

Hogyan tovább? Mindezt nem én akartam

Így! A Mindenható munkált énrajtam.

Megmaradtam. Újra dolgozni kezdtem

És lásd, a tollat is kezembe kaptam!

 

Hogyan tovább? Kint zivatar dörömböl.

Villámlik. Bévül morbid gondolatok

Gyötörnek szüntelen. Mondd, hová jutok?

 

Hogyan tovább? Ezt nem nekem kell tudnom.

Az Úr megtartott, így terve van velem.

Megüzenitek és én megcselekszem.

 

2002. augusztus 20.

 

1.      Kor. 13.

 

Ma ismét kinn jártam a sírkertben.

Nem Nálad, hiszen Te itt vagy, énbennem,

De őszirózsát vittem a vázádba;

Sárgát, mert azt szeretted, Édes lelkem.

 

Csak álltam a bágyadt melegben szótlan

És immár sokadszor végiggondoltam

Teremtőnk által reánk szabott sorsunk.

Belenyugodtam: minden és pont így: jól van!

 

Ennyi jutott. Ám ez az ennyi oly’ sok!

Zajlanak, nyögnek körülöttem a sorsok.

Lásd, magamét máséra nem cserélném.

 

Tevéled élni csodás Életélmény

Marad és teljes is! De véget érvén

Tudom: „A szeretet soha el nem fogy.”

 

2002. augusztus 20.

 

 

 

 

Kárpáti Béla

 

Vacsoraidő van. Ülünk a konyhában

A pulim: Pröntyös és jómagam.

Minden kikészítve. A kenyér felszelve.

Libazsír, kefír, paradicsom.

Már harapnék éppen, nyelvemen a nyál

Elömlik, ám ekkor az előszobában

Felvisít a kaputelefon.

 

Nyelek egy jó nagyot és odaloholok.

Ki van ott? Kérdem. Hát én vagyok!

Ismerem a hangot. Visszaszólok legott:

Gyere be Béla! Benn is van ám

És csörtet borostás mosolygó arcával

A konyhába! Kezében kis csomaggal:

Friss gombát hoztam, pótnagyapám!

 

Éppen vacsoráznék, nyögöm ki zavartan,

 Mire ő: nem baj, leraktam

Már a gombát, látja és most sütni fogunk!

Mármint hogy te, morgom rémülten.

Persze, hogy én, szólt. Olaj és serpenyő van?

Találsz ott lenn, mondom megtörten s halkan.

Akkor kezdjük! Néz rám hevülten

 

Még meg se’ nyugodtam. Vastag olajszagban

Sül már a gomba. Illatában

Vidáman, fütyörészve sürög az ifjú.

Nézem dermedten. Mosogatni

Te fogsz!! Természetesen, mondja derülten

És most vacsorázzon! Én már bőven ettem!

Így meghatottan kezdek enni.

 

Letelepszik szemben. Cseveg és csipegeti

Velem az ételt. Eltünteti

Az utolsó szemig. Így még soh’sem jártam.

Rendet is rakott. Mondhatom,

Megcsodáltam. – És most jöhet az a kávé,

Kiált. Sok tejszínhabbal és csokoládé

Reá, mint mindig! Úgye tudom?

 

Elszopogatta kéjjel és le is nyalta

Nem zavartatva magát. Mondta,

Csak mondta, mi belé szorult. Én meg

Hallgattam némán, alig szólva

Közbe. Elszaladt az este. Hát így történt.

Varázslatos volt. Leírom tehát tüstént,

Az olajbűzt ma is szagolva.

2002. szeptember 05.

 

Rémálom

 

Ülök bénultan egy sejtelmes székben,

Mozdulni nem tudok. Mélyen a földben

Rettenten és valahogy kényszerítve

Zártszemű foszladó tested kell néznem.

 

Undok és apró alvilági lények

Nyüzsögnek, tekergőznek. Elenyésznek

Lassanként eltűnő tested részei.

Sikoltok mintegy részeként e rémnek

 

S ettől végre, verítékemben úszva

Felrémülök. Csak lassan térek vissza

Tudatomba e tompa rettenetből.

 

Ezek a szörnyű délutáni álmok

Kivédhetetlenek. Rendre s oly álnok

Módon gyötrik magányos napjaim.

 

2002. szeptember 03.

 

 

Mihály 75. születésnapjára

 

Öreg Barátom! Lásd, ezt is megértük.

Háromnegyed század nyikorog Benned.

Recsegnek térdeid, a hátad görbed,

Ám kedved s szellemed ép! Hála értük

 

A Teremtőnek. Nem hittem volna én,

Hogy e napon még egyáltalán élek,

De vélem volt az Úr, így felköszöntelek

Kedves Öregem! Kívánom, ne légy vén!

 

Koros ifjúként élvezd nagy családod,

Mely Néked immár megadatott: látod!

Körülvesz szorosan a Kubinszky-klán.

 

No és melletted áll hitvesed: Éva.

Ám azt ismerd el: nem volt könnyű dolga

Véled! De vagytok, és az Úr megáldjon!

 

2002. szeptember 17.

 

 

 

 

 

 

 

Búcsúzik a lőver

 

Két éve már. Lágy júniusi

Napfény melengette a délutánt.

Fűnyírás után, kihevülten

Verítékemben úszva ültem.

Lihegtem. Mereven és sután

 

Néztem, amint Ilus botjára

Támaszkodva, nehézkesen leül.

Kezében kis kapával, szakadt

Kesztyűben, a tiszafa alatt

Nefelejcs-fátyol fölé görbül

 

Piros műanyag gyom-kosarát

Maga mellé helyezve. Előtte

Páfránycsoport, épp kipödrőben,

Nőiszirom, tengerkék színben

S félénk harangvirág. Benőtte

 

Sűrűn mindet már a terjedő

Gaz. Az elgyötört test olyan éppen

Mint egy szivárvány gyenge íve

És ekkor, surranva, ciccenve

Két kis poszáta mellé röppen

 

A kosarára. Egy vörösbegy

Is odalebben és most már hárman,

Mintegy kórusban csicseregnek.

Trillázva, halkan énekelnek

E drága nőnek. Arcát lágyan

 

Feléjük hajtva mozdul ajka.

Nem hallom, de látom: beszélgetnek.

Fekete gombszemükkel nézik

Őt e tünemények. Idézik

Képét Assisi Szent Ferencnek.

 

Nem tudom, meddig folytatódott

Ez az áhítat. Könnyeim nyeltem.

Akkor nem sejtettem, mit ma már tudok:

A Lőver búcsúzott Ilustól

Azon a júniusi esten.

 

2002. szeptember 08.

 

 

 

 

 

Most lennél hetven éves

 

Ha élnél, most lennél hetven éves.

Kezedben bottal, meggörbült háttal

Őszülő hajjal, elgyötört lábbal

Megkapó mosolyoddal, ó Édes!

 

Mint Baucis és párja: Philemon

Egy régvolt ám gyönyörű regében

Phrygiában, ülnénk kéz a kézben

Merengve szótlanul a múltakon.

 

Ha élnél? De hiszen most is itt vagy

A lelkemben, a tollam hegyében,

A papíron, melyen sorokat hagy…

 

Nem rokkantan! Ifjan és sudáran

Kacagva, ragyogó bronz hajaddal

Pillantasz rám s így maradtál nálam.

 

2002. szeptember 14.

 

 

A legszebb nap

 

 

Vajon melyik volt életemnek legszebb

Napja? Elmerengek a múltakon.

Lehunyt szemmel és így mintegy vakon

Sejtelmes fényben, ám egyre élesebb

 

Képei kúsznak elém a régmúltnak.

Májusi rámlehelt édes csókod:

Az első? Vagy mikor forró karod

Körém zártad? Feszülése a húrnak

 

Mit a szenvedély pendít? Ó nem tudom!

Annyi volt életünkben a csodás.

Így a múlt szinte csak egy ragyogás,

 

Melyben rendre elfulladnak az árnyak.

Most követik egymást lomha napok

Ám kérdésemre választ nem kapok.

 

2002. október 13.

 

 

 

 

 

Rőt levelek

 

Még le se’ hulltak a kertben a szirmok,

Lásd, rőt levelek hada már követi.

Két éve lassan, hogy tested is lombok,

Sárga krizantém és gránit fedi.

 

Járok e sírhoz, bár jól tudom, nem Te

Pihensz ott a mélyben, csak porhüvelyed.

Bús vándor vagyok, kinek ágya már vetve.

A sorsa betelt. Ott lel enyhületet.

 

Ám élek még: légzek. Szememből a könnyek

Sós gyöngyei lassan, de egyre apadnak.

Hűs illatod, szellemed bennem tapadnak!

 

Belőlem azt senki ki nem vetheti!

Oly gyakran akadnak szent pillanatok

Áldott szemeidbe bepillanthatok.

 

2002. október 29.

 

 

Meditáció I.

 

Ó mondd Édes, hogy van, hogy rímet csak akkor

Fog tollam, ha azt emléked vezeti;

Ha máson jár agyam, ezt nem teheti?

Vagy lényed varázsán pendül csak az agg kor?

 

Biz nem tudom! Kár is e dolgon agyalni.

Ez vagyok. Nem lehetek íme más már.

Ősz fejem hajlik. Bezár ez a vásár

Mit életnek hívnak. Oly szép volt. Nem talmi!

 

Itt ülök. Írok és folynak a percek.

Künn esik. Lábamnál alszik a Pröntyös.

Néma a csend, csak a tollam, ha perceg.

 

Felriadok. Íme már tűnik árnyad.

Kongat az óra. A Pröntyös is lökdös,

Menni akar, indul. Vakkant vagy hármat.

 

2002. október 30.

 

 

 

 

 

 

Kontrapunkt

 

Rég volt. Talán épp ötven éve

Hogy andalogtunk kéz a kézbe’

Bokáig zörgő, rőt avaron,

A szétlőtt Tóth Árpád sétányon

Fenn a Várban.

 

Nem beszéltünk. Tisztáztunk mindent

Mi elválaszthatott és itt fent

A ferdén tűző, lebukó nap

Bronzhajadon lángoló fényt kap

Fenn a Várban.

 

Ifjak voltunk és medikusok.

Évfolyamtársak. Kritikusok.

Ám Romain Rolland és Thomas Mann

Nem volt témánk ez alkonyatban

Fenn a Várban.

 

Bandukoltunk. Egymás szemébe

Pillantottunk, bár csak elvétve.

Mint növekvő, elsodró árban

Merültünk el a boldogságban

Fenn a Várban.

 

Ugyanakkor a Duna túlsó

Partján talán éppen utolsó

Szavát suttogta összeverve

Péter Gábor egyik kezeltje

Halálában!

 

2002. november 1.   Mindenszentek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmi poéma I.

 

Lassú és meszes már ez agy

És egyre többször ki-ki hagy,

Ám tud vidám is lenni!

E pillanat épp alkalmas

(Mert később telik már a has)

Hát most kell elővenni

 

Belső zsebemből e darab

Papírszeletet. Nem harap,

Nem szabad tőle félni.

Viszont azért már illenék

(Az idő tovább ne teljék)

E tószt tárgyára térni!

 

Egy álom a nagy boldogság

Egy beteljesült kívánság

Bontja ki szirmát itten.

Kedves Tünde s fiad: Matyi,

Mit tudnék még mást monDANI?

Áldjon meg a Jóisten!

 

U.I.

El ne feledjem a lényeget éppen,

Mert még rohanna kezemben a pennám,

Hát gratulálok!! De száraz e gége,

Így a köszöntőmnek itt van a

VÉGE

 

                       Pityu bácsi

 

2002. november 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma két éve

 

Ma két éve. Ám írni erről nem tudok.

Mit írhatnék? Hogy meghaltál?

Hogy itt hagytál? Hogy befejezted?

Nem igaz! Bennem él lelked!

 

Körülölel egy varázslatos szent burok:

A szellemed és benne én

Boldog vagyok! Széttéphetetlen

Emlékhálóban, végtelen

 

Térben mégis szabadon lebegek.

Szférák zenéje vesz körül

S a bánat is már megkövül.

 

Széteső és vajúdó sorokat

Rovok, de lásd, felülkerül

Az életösztön itt belül.

 

2002. november 07.

 

 

Ez van

 

„Ez van”, makogja itt ma a köznyelv;

„Ezt kell szeretni” – MÁR AKI TUDJA!

Üres tekintet és sok tétova

Tetova. Életek és semmi terv!

 

Tinédzserek. Fülükben – köldökükben

Pírszing. Szájukból trágár mondatok

Tördelt hada ömlik gondolatok

Helyett. Zord űr kong a lelkükben!

 

Ethosz? Létem értelmét kutatni?

Baromság! Mit akar ez a vénség?!

Diszkó, buli. Csajokkal mulatni!

 

„Ez van”. Már évek óta ez gyötör.

E szerencsétlen ifjú milliók

Sorsának gondja lassan összetör.

 

2002. november 09.

 

 

 

 

Epidaurosz

 

Szelíd dombok lágy öleléséből

Született ez a színház, hol a nézőt

Egy meredek márvány aréna

Fogadja magába. Varázsa

 

A tenger, mely ide nem látszik,

De sugallja a kék görög égbolt

És a ciprusok lándzsás sziluettje.

Pineákból cikádák kara hangzik.

 

Alant a kör közepén ha repeszted

A kézben tartott papírlapodat

A hatalmas félkör belereszket!

 

Ahogy ott ülsz: tenyeredben a lelked,

Belegondolsz: körülötted a nézők aurája

S zokog ott lent Euripidész Elektrája.

 

2002. november 15.

 

 

Magadtól nem megy!

 

Ki azt állítja magáról: bűntelen

És lelkiismerete kristálytiszta,

Az nem ismeri önmagát.

Ám hosszan rejti bűneit egy lista

Fohászkodjék bár szüntelen.

 

Mert minden hamis tetted saját magát

Vési fel egy nagy és sötét árkusra

S marad ott el nem törölve.

Szaporodnak, mint rákos sejtek kusza

Hada. Mindegyik bűzt okád.

 

Gnoti szeauton! Állítja a bölcs

Görög. Ám a múlt bűnei homályba

Burkolóznak és nem leled

Nyomukat sem! Keresheted, hiába

Kutakodsz! Fehér köntöst ölts,

 

Vonulj el, szállj magadba és higgyed el:

Magadtól nem megy! Úgy kell a segítség,

A feléd nyúló kegyelem.

Kérjed hát! Krisztus jön és ez épp elég!

Magához von e szent kebel.

 

2002. november 18.

Lélekreceptorok

 

Már hosszú évek óta visszatérő

Kérdésről próbálok meg most beszélni.

Nehéz lesz! Tehetségem mit sem érő,

Hiszen két élet összefonódását,

A végtelenből egy pontba jutását

Kell e sorokban érthetővé tenni!

 

Két bolygót terelt egybe az Úr, írtam

Le közel évtizede. Csakhogy a bolygó

Holt anyag. Zárt pályán kering egy síkban,

Mi meg emberek; Alkotó Teremtőnk

Nagy művét bevégezvén volt nemtőnk,

Mert megpihenvén, kedve lett mosolygó.

 

Így jöttünk létre. Bár kötött pályával,

De bontakozó ésszel, tudatosan

Keltünk vándorutunkra. Nem pányvával

Éltünk. Egymásról mit sem tudva értünk

Felnőtté. Így más-más családban kértünk

Kenyeret, ha megéheztünk. Szomjasan

 

Szürcsöltünk magunkba ismereteket.

Ki-ki másként és persze, más irányban

Bővült, külön ösvényen lépegetett.

Ám egy receptor már kiépült bennünk,

Mi közös volt és kapcsolhatta lelkünk:

Istenhitünk. Csak éppen más egyházban.

 

Na és a kor, amelyben akkor éltünk!

Egy zord, hazug, kegyetlen diktatúra:

A kommunizmus leste minden léptünk.

Figyelte, hogyan légzünk. Szavainkat

Besúgók lesték. Gondolatainkat

Is keresték. Ez volt a matúránk kora.

 

Nyomorogtunk. Apám bírói végzés

Nélkül internálták megelőzőleg,

Majd inni kezdett. Már az volt a kérdés:

Mehetek-e tanulni egyetemre?

S ha bírnánk, egyáltalán felvesznek-e?

-         Orvos szerettem volna lenni főleg. –

 

Előbb azonban ruházkodnom kellett

S szerezni némi pénzt a tanszerekre.

Így hát keményen dolgoztam egy évet

Egy szövőgyárban. Szenet lapátoltam.

Fehéren kezdtem és feketén zártam

A napot. Hólyag került tenyeremre.

 

Nem bántam meg! Ma is másképp tekintek

E kérges kezű munkásemberekre!

Megerősödtem, hitemben s lelkileg

Egyaránt. Felvettek az orvoskarra!

Még ma is úgy tekintek vissza arra

A napra, mint isteni kegyelemre.

 

A Pázmány Péter Tudományegyetem

Harmad évén fonódott egybe ívünk.

Újabb receptor. Bár egyetlen sejtem,

Halvány gondolatom se tudta akkor,

Hogy életünkben itt egy döntő faktor

Született. Még nem dobbant össze szívünk.

 

Bennünk ekkor még üde volt a lélek

És főleg tiszta! Morális maximánk

Közös volt. Kantot olvastuk s az élet

Értelmét kutattuk. Prolegomena

A szellemünk. Hosszan sétálva néha

Összecsillantunk. Azonos volt imánk.

 

Mindketten hamvas, tiszta párra vágytunk,

Ám, hogy azok mi leszünk, nem sejtettük

És a Varázshegyről polemizáltunk.

Hangversenyekre jártunk, operába.

- Ilusból könnyet csalt a Traviata. -

Bach-ot zene-istenünkké emeltük.

 

Így szinte észrevétlen receptorok

Széttéphetetlen szoros fonalai

Pattantak ismét bennünk össze. Torok

Szorító hevével nőtt a szenvedély,

Soha meg nem élt erővel. Meredély

Szegélyén álltam. Ő hát az igazi?

 

Ma már nem kérdem. Több mint hetven évem

Nem halványuló érzéshullámai

Holta után is bizonyítják nékem:

Ő volt az! Megadatott sok hő ima

Kérése: a szent szerelem, ami ma

Is köt. Az Úr lélekreceptorai.

 

2002. november 21-22.

 

 

 

 

 

 

Holt seregek

 

Holt seregek porán araszolva

A múlt köde hízik a hátunk mögött.

E sorsverte nemzet oly sok vért köpött

Már. Ellenek s önmaga is kaszabolta magát.

 

Megremegek. Vajon hogy’ lehet élni

E népnek? Széttépnek-e minket,

Vagy megmaradunk? Vajon mit vet

A sors kártyája ki rólunk?

 

Csönd honol éppen. Szakadt condránk

Poroljuk. Mellünk még lihegő,

De felálltunk újra! Meredő

Szemeink a jövőt fürkészik.

 

Hol késik? Ám lépni kell újra!

Életerőnk, tehetségünk ne feszítsük

Magunk torkába harapva megint.

Összekarolva, erős lélekkel az útra

Tekintsünk, mi reánk vár.

Régi hitünket emeljük a pajzsra

Erős vár, el ne veszítsük!

 

2002. november 18.

 

 

 

Boldogság és bánat

 

Én kiírom magamból a bánatot,

Melyről tudom, csendes ellenpontja

A boldogságnak és elnapolja

Lelkem vergődését néhány napot.

 

Sóhajtok. Golyóstollammal kezemben

Elgondolkozom. Boldogság és bánat:

Szirmai egy illatos virágnak

Mely nélkül élnem immár lehetetlen.

 

Szoros páros és hogy’ meg tud gyötörni!

Ám mégis gyakran rácsodálkozom

Bájára. Érzem, nem hagy összetörni.

 

Megélem, szép és értelmes volt létem.

Szerettem. Segítettem másokon

Kegyes halált adj Uram! Esdve kérem.

 

2002. november 23.

 

 

Gondolatok a Perkovátz-Ház

megnyitásának 10. évfordulóján

 

Ma tíz éve. Hideg és esős nap volt,

Mikor nem látszik, csak dézsát önt az égbolt

És vízfüggönyt ránt minden gépkocsi

Maga után; szóval egy ilyen napon

Este megnyílt a Perkovátz-Ház. Vakon

Járt még a Mikulás is,

Okulája párás,

De ide talált és a kitárt ajtón

Át a sárgás, puha, hívogató

Melegbe Ő, az ajándékosztó

Mosolyogva, titokban, észrevétlen

Beöntött valamit, ami az emberekben

Menten és menthetetlen terjedni kezdett.

Terjed azóta is. Hisz otthon érzed

Magad, amint belépsz e házba.

Nem más ez, mint a hely varázsa!

 

Tíz éve még John Bull Pub-nak hívták,

Majd levetve az idegen gúnyát

Ma már Perkovátz-Ház

S mint ilyen, fogalom!

Sopron szívébe zárta.

Menjünk a Perkovátzba,

Mondják baráti körök

S jönnek. Jóféle sörök

És míves ínyencségek

Enyhítik feszültséged.

Szemben a Magyar Művelődés Háza,

Középen Széchenyi szobra –

Szegény, nem tud dönteni:

Most merre tartson? –

Így hát marad (éjjel kivilágítva).

 

Summa Summarum:

Éljen soká’ a Széchenyi tér

E kis csodája és ne feledjem:

A névadója!

 

2002. december 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ádventi révület

 

Már a harmadik advent Nélküled!

Vasárnap van és kinn kemény hideg.

Szemben két gyertya ég a koszorún.

Egyedül ülök, mégsem szomorún.

 

Bach-ot hallgatom. Mennyei zene

A Karácsonyi Oratórium.

Lelkem, mint egy néma ciborium

Rejti emléked. Otthon vagy benne.

 

Lásd, ahogy lassan ballagnak az évek,

Személyed lágy, varázsos aurát ölt

-         Ó mily csodásan szól közben az ének! –

 

Lassan már nem tudom, hogy Te vagy-e én

Netán ellenkezőleg: én vagyok Te?

Egyek voltunk, egyek leszünk a végén!

 

2002. december 08.

 

 

Karácsonyi jászol

 

Bár örvendezni kell lelkemnek,

E nap mégis oly nehéz ünnep

Szívemnek. Hiszen harmad éve

A karácsonyt nem töltöd élve.

 

Ám az újszülött világra jött.

Barmok közt sírt fel, rongyok között.

Fenn csillag sugározta fényét,

Angyalok zengték: emberek, békét!

 

Ő, az akkor jött gyenge gyermek,

Bár gyakran elönt még a bánat,

Felkarolt. Ura életemnek.

 

Ha lankadnék, mindig reám szól:

A test halott, de él szerelmed!

Áldott légy, karácsonyi jászol.

 

2002. december 25.

 

 

 

 

Meditáció II.

 

Ha csendes az óra, megrezdül a lelkem,

Kezembe a tollam is önként kerül.

Lásd, van miről írjak. A törvényt belül

A Múzsa vezérli, csak rendbe kell szedjem.

 

Lásd, Édes, a létemet még Te vezérled,

De élek s a testem is bért követel,

Mit megadok, hisz’ a Nagy Jövetel

Még nem kopogott, még tart ez az élet.

 

A szív még dobog. Uram értelmet adjál

És célokat, hogyha már életben tartál:

Békét, megértést és szeretetet.

 

Tán példa lehessek: megállni a Hitben,

Mi Tőled eredt, ez a szent kegyelem.

Suttogom óhajom, ó Uram Isten!

 

2002. december 27.

 

 

Post mortem szerelem

 

Régi, megsárgult amatőr fénykép

Került kezembe jó egy éve.

Réten ülsz rajta, magas fűbe

Merül kezed és szembenevetsz

A készítővel, ki nem én voltam,

Hisz’ melletted feküdtem bódultan

A boldogságtól, hogy engem szeretsz!

 

Ám az a kép úgy szívembe markolt,

A mosolyod oly’ hamvas. Tiszta

Lényed tükrözte reám vissza

S egy áhítatos ifjúságot,

Ami rég elmúlt, akárcsak tested.

De ma is lüktet bennem a lelked,

Az emléked, reámhatásod.

 

Ma ez a nyűtt kép kinagyítva

Üvegkeretben mosolyog rám

És nem ereszt. Így lettél múzsám!

Így indítottad el a tollam!

E sorokat lásd nem is én írom.

Vezesd ujjaim, amíg még bírom,

Tartom pennám s nem fekszem holtan!

 

2003. január 03.

 

 

Epifánia

 

Csendes és zord hideg künn a tél

Az etetőn puha toll-labdák

Nyüzsögnek. Cirregve kapkodják

A magot s pörölnek. Ki kit ér,

 

Marják egymást. A rigó megül,

A cinke szemfüles, a pintyek

Meg, hát ahogy lehet, úgy csípnek

Egy-egy szemet szemtelenül.

 

Háromkirályok ünnepe van ma.

Epifánia. Tizenkét napja,

Hogy a Megváltó közénk született.

 

Ám e tollas népség ezt nem tudja.

Küzdenek, mint erejükből futja.

Vajon mi gondolunk rá, emberek?

 

2003. január 6.

 

 

Kegyelem

 

Bármily’ nehéz is, döntenünk kell.

Éltünk során ez olyan gyakran

Tornyosul elénk és hasztalan

Vonakodunk egész lényünkkel.

 

Nem bújhatunk el. Éveinknek

Múltával azonban rájövünk,

Hogy valójában nem mi döntünk.

Az Úr parancsol tetteinknek.

 

Göröngyös rejtekút az életünk.

Sivárul, vagy csiszolódik lelkünk

Miközben végigbotladozunk rajta?

 

Ki tudja? Sokszor tévesztünk utat,

Bár létezésünk egyfelé mutat,

Kegyelem oda tisztultan belépnünk!

 

2003. január 15.

 

 

 

 

 

 

Juhász Gyula

 

A zúzmara, mint fehér kristályfátyol

Sejtelmesíti kinn a kertet

Bévül a meleg szobában

Lelkem reszket!

 

Egy könyv került a kezembe a polcról

Sárgult selyempapírba kötve.

Kíváncsi lettem, vajon mi

Rejlik benne.

 

Belelapoztam. Éppen hatvan éves

Lapjainak ódon illata

Megkapott. Egy verseskötet:

Juhász Gyula

 

Tied volt. Születésnapodra kaptad

Húsz évesen. Sokat forgattad

S halvány ceruzavonások

jelzést adtak

 

Eddig csak állva néztem. Lehuppanva

Egy székre, kezemben a könyvvel

Olvasni kezdtem a verseket

Könnyes szemmel.

 

Most megtaláltam mindent, mit kerestem,

Amit írtál nékem válaszul,

Mikor, ugyancsak levélben

Kezed megkértem!

 

És jöttek sorban, mint halk szellemek

Illatos lelked csendes és puha

Sóhajai s vezette kezed

Juhász Gyula.

 

2003. január 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevégeztetett

 

Az utolsó szót is leírtam végre.

Bár, ahogy szaporodtak a sorok

S papírra dermedt életünk, torok-

Szorító volt. Remegett tollam vége.

 

Gyermekkoromon szinte átsuhantam.

Nyomor, bohó vidámság, kamaszkor

Rendre váltották egymást. Így olykor

Csendesült a csobogás, amit csaptam.

 

Aztán a házasévek Véled. Bánat

És boldogság halkan egybecsengtek.

Hogy’ elsuhantak lásd, ezek az évek!

 

Végül elmentél. Magamra maradtam.

S bár szívembe zártam emlékedet,

Most leteszem tollam. Bevégeztetett.

 

2003. március 01.

 

 

Kérdőjelek

 

Ha nincs kiért, miért?

S ha nincs miért sem?

Minek, S ha minek sincsen?

Mért élek?

 

Ezt nem én döntöm el.

Lelkem a Teremtőtől

Kaptam. Anyai öl

Szült vérrel és örömmel.

 

S volt, aki szeretett.

De meghalt, nincs veled!

Ez ami nem igaz!

 

Öleli lelkemet

Óv ez a szeretet.

Nem érted?!

 

2003. március 09.

 

 

 

 

 

 

Öregek tavasza

 

Nem igaz, ó nem igaz!

Mégis megjött a tavasz?

Romló füllel, tompult orral

Se’ illata, se’ madárdal?

 

A rigó is némán tátog?

Ibolyát, bár sokat látok

S megszagolom: nincs illata!

Hová tűnt el? Tán elhagyta?

 

Nem, barátom. Mindez megvan,

Csak te lettél hetvenkettő.

Nem lehetsz már hetvenkedő!

 

Csodáld hát így az ibolyát.

Visszakapod majd illatát,

Ha alulról szagolod!

 

2003. március 10.

 

 

Lélekváltás

 

Egy szörnyű tan mocsarában élünk.

Bár lecsapoltuk vöröslő vizét,

Szagoljuk bűzét, érezzük ízét.

Hány év kell még, hogy partjára kiérjünk?

 

A kidobott kőtáblák elmerültek.

Rajta a szent parancsolatok

Iszapmocsokban, láthatatlanok

S nyomkodnák alább az elvetemültek,

 

Kiknek hitük nincs és csak tág zsebüknek

Tömködése céljuk. Hát ne hagyjuk!

A kőtáblát mi előkaparjuk.

 

Kifényesítjük és újratanítjuk

Megmételyezett utódainknak.

Lélekváltást adjunk fiainknak!

 

2003. március 13.

 

 

 

 

 

 

Cogito, ergo sum

 

Cogito, ergo sum – monotta Descartes

Jó negyedszád éve. Sokan idézik

Napjainkban is. Ámbár akik nézik

A sugárzott sajtót, nem érzik: mély kárt

 

Karistol lelkükbe mocskos műsora.

Való Világ, Big Brother és hasonlók:

Gondolkodásgátlók, lélekrombolók!

Élvezethajhászók szennyes vigyora.

 

Céljuk csak egy: semmi szabad szellem!

Csak semmi erkölcs és semmi jellem!

Fogyasztóvá döngölt bamba massza!

 

S hogy ezt elérjék, mindent megtesznek.

A descartes-i mondatból kivesznek

Egy g-t! Csak természetes: az elsőt!

 

2003. március 14.

 

 

A Teremtés

 

Ülök magamban. Néma csend vesz körül.

Vivaldit hallgattam. Elgondolkoztam.

Van Isten? Ott motoszkál tudatomban

Az örök kérdés. A válaszok közül

 

Uram, csak a lényeget ad kezembe!

A felismerést, ami mindent eldönt.

A megnyilatkozást! És ekkor elönt

Valami forró révület. Eszembe

 

Villan, mi történt sok milliárd éve.

A tudósok szerint az ősrobbanás.

Szerintük előtte nem volt semmi más.

 

Megvan! Mit úgy kerestem, csak egy kérdés:

Ha e világ a Nagy Bummal jött létre,

Akár egy perccel is: MI VOLT ELŐTTE?!

 

2003. március 15.

 

 

 

 

 

 

Elalvóban

 

Bár álmatagon, de még jár az agyam.

Már túl az esti fohászon,

Nyakig betakarva, lezárt szemeimmel

Az Úrra tekintek. Messze lebegnek

Az elmúlt nap ügyei. Ilyenkor oly jó

Még eldiskurálni Vele.

 

Ó Uram, Kedves Atyám, suttogja az ajkam

Olyan jó, hogy vagy! Hogy szólhatok hozzád!

Most már csak megköszönni valóm van!

Mindent megkaptam, amit kértem.

Nem értem, miért adtál nékem,

Hisz’ semmi, de semmi érdem nem magyarázza

 

A sok jót, amit kaptam. Tudom rászolgáltam

A kínokra, azokra igen! Azonban azok is mind

Javammá alakultak. Letisztultam, mint hóban a táj,

Hol a tollpuha pelyhek a szennyre lehelnek

És nincs már bűn se talán. Ó Atyám,

Nézz le rám! Én mindent megköszönök.

 

Jó hű feleségemet is, akit bár elvettél,

De jót tettél vele néki: elvéve tőle a kínt is

Magadhoz emelted. Helyébe letetted elém

Egy élet szép örömemlékét. Légy áldott ezért is!

És tudod … Kedves Uram … de már alszom.

Nincs tovább! Tán jön a holnap.

 

2003. március 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocsárból bámulok

 

Most már pontosan érzem, amint nézem

Hogyan folynak a tollam alól e sorok:

Kényszer lök ide írni. Hangulatok,

Kusza gondolatok terelését végzem.

 

Készen semmit sem kapok. Ugyan olykor

Vadul ömlik, keserűen zuhogva

A méreg, máskor meg tompa és lomha

Mocsárból bámulok, elnyom az aggkor.

 

Felnyögök. Hol van a hit, ami éltet?

Mért tűnik ködbe ilyenkor az élet

Minden szépsége? Jaj, hova tűnt bája?

 

Hagyd abba, kiáltok magamra keményen!

Gyönyörű volt. Elszállt. Íme már vége.

Hullj térdre! Rebegj hálát s nézz az égre!

 

2003. március 20.

 

 

Kokas Katalin hangversenye

 

Áll a pódiumon hegedűvel

Az álla alatt. Fehér karjával

Lágy íveket ír a vonóval.

Mozart hangjai szólnak. Mit művel

 

Ez a kedves, széparcú teremtés

Velem? Figyelem testét, ahogyan

Hajlik a zenével. Lágyan

Domborodik, hol rejlik a termés

 

És muzsikál gyönyörűen! Íme

Itt van a kettős teremtés:

A jövendő és a zengő zene.

 

Hallgatom meghatva, hiszen áldott

Az a magzat, ki még létre sem jött,

De már hallgathatja Mozart-ot!

 

2003. március 16.

 

 

 

 

 

 

Karusszel

 

Tán jön a holnap, ki tudja ma még?

Vajon érdemes érte még élni?

Csak kérdőjeleket tudok írni?

Életem már csak a múlt, jön a vég?

 

De a múlt az szép volt. Tele kínnal.

Kételyek, hő vágyak, lágy örömök,

Nagy fogadalmak és únt csömörök

Örök körhintája pörög. Így vall

 

Önmagáról az éltem, de éltem

És az Úr megtartott. Csendesülten,

Ingathatatlan álltam az esküt.

 

A szent fogadalmat, amit tettem.

Lassul már a karusszel, a szívem

Sem a régi, Atyám, de még ver.

 

2003. március 27.

 

 

Mai moralista

 

„A tegnap tegnap volt, a ma ma van.”

Ílymódon, amit eddig tettél,

Gonoszat, vagy jót cselekedtél:

Már eltűnt. „Gondolkozz csak a mában.”

 

Korunk filosza így elmélkedik.

Ő nem felelős a tegnapért.

Hála vagy bűntudat meg nem élt

Kategória; nem is létezik.

 

Tehetünk tehát bármit! Rúghatunk

Másokba, vagy megszakadhatunk

A küzdelemben, hogy segítsünk,

 

Holnapra feledve. Kemény hitünk

A morál, végső győzelmébe

Elvetve! Ó, mi lesz így velünk?

 

2003. április 02.

 

 

 

 

 

 

Ha úgy akarjátok…

 

 

Ha úgy akarjátok, clochard leszek,

Hisz’ elvetettek mindent körülem.

Ami a fontos, megmarad nekem,

Még ha egy rongyos condrát sem veszek!

 

Minden vagyonom szívembe zártam,

De ott megőrzöm, amíg csak dobog.

Ezernyi szent emléklángom lobog

E kegyhelyen. Egyébre nem vágytam.

 

Hiszen leéltem már az életem

S akiért éltem, immár nincs velem.

Megfáradtam és nincs már több vágyam.

 

Nyugalmat, csendet kérek csak, Uram,

Hogy Hozzád suttoghasson a szavam.

Csak ennyit kérek, ez elég nekem.

 

2003. április 08.

 

 

Köszönöm, Uram

 

Nem vagyok író és nem vagyok költő,

Csak egy kivénhedt, fáradt gyermekorvos,

Kinek a vállán három emberöltő

Görbed és vásik mindene, mi fontos.

 

Tompul látása, hallása és agya.

A szíve is csak stoppoltan ketyeg már

S bár reáköszön még számtalan anya,

Pontosan tudja, mi az, mi reá vár.

 

Hálatelt szívvel nézek mégis vissza

Az immár múlttá vált évtizedekre.

Megbékélt lelkem emlékkelyhét issza.

 

Köszönöm, Uram, hogy megadtál mindent:

Szeretett munkát és áldott szerelmet,

S hogy végig fogtad kezeimet itt lent.

 

2003. április 22.

 

 

 

 

 

Távolodó hajó

 

Szállnak a hónapok, múlnak az évek,

Arcod is halványul, ködbe merül.

Tompul a gyötrelem és szelídül,

Ám eleven’ lüktet bennem az éned.

 

Bármire nézzek, azon Te jelensz meg.

Olyan vagy nékem, mint szívnek a vér,

Nyárnak a napfény és télnek a dér;

Ködbe veszőn is csak Téged szeretlek.

 

Távolodó hajón Téged kereslek,

Hangodat hallom az álmomban is

És a sötétben csak Érted kesergek.

 

Nincs igazam! Tudom, oly’ sokat kaptam.

Áldom a sorsom, mely nékem adott!

Hálával tartozom, suttogja ajkam.

 

2003. április 24.

 

 

 

Ne roskadj!

 

Tégy meg mindenkiért mindent, mit lehet,

De senkitől semmit soha el ne várj.

Hitedben, erkölcsödben szilárdan állj,

Ne bírálj! Békét csak ez hozhat neked.

 

Ne gondold, hogy éppen a te kereszted

A legnehezebb. Mondd, honnan tudhatod,

Hogy más vállára milyen terhet rakott

A sorsa s ettől mennyire reszket?

 

Lehet, hogy másnak sokkal több jutott,

Ám ettől nem biztos, hogy boldogabb!

Amit te kaptál, hálával fogadd!

 

Ne roskadj, bármily’ terhet hordozol.

Békalencse közt lásd a virágot

És béke tölti be a világod.

 

2003. május 26.

 

 

Vének tenisze

 

Kezemben a rakettütőm,

Rézsut szemben haverom.

- Hú, de senyvedt már a tüdőm –

Ám a labdát feldobom

S lendületből lecsapom

 - A levegőt -, mert a labda,

Az a ronda, az a rusnya

Ott landol a lábamon.

 

Rézsut szemben haverom

- Mellékesen Boros Sándor –

Már röhög is; a barom.

Engem!! Rajtam mer mulatni!!

Mert a labdát eltalálni

Sem tudom. „Béna gyerek”,

Így titulál! Denevérek

Szánkázzanak hasadon!

 

Közben rólam ömlik a víz,

Megtörölni sem tudom.

Alig látok. Legalább tíz

Sima szervát eltolok

És a dühtől fuldoklok.

Sándorom gömbölyű hasán

Csak úgy simán, csak úgy lazán

Vad röhögés kujtorog …

 

Eddig jutottam e versben

(Közben persze kancsót vittem).

Öltözni kell abbahagyom

E kis szedett-vedett dalom.

 

Balatonlelle, 2003. május 15. (18.30-tól 19.15-ig)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kétely

 

Most, hogy immáron majdnem három éve

Magamban pergetem csak napjaim,

Átlényegültél egy boldogabb létbe

S nem érinthetnek többé ajkaim;

 

Most, hogy számodra megszűnt a gyötrelem,

Ami életedben végig kísért,

Olyan jó volna tudnom, vajon mit ért

Néked a tőlem buzgó szerelem?

 

Szeretném hinni, hogy tán enyhítette

A testi léted gyötrő kínjait

S az életed mégis boldoggá tette?

 

Mert szerettelek és ma is szeretlek.

Hitem szerint Te ezt már jól tudod,

Hát vessél véget sajgó kételyemnek!

 

2003. július 05.

 

 

Szeretem a majmokat

 

Ahogy vénülök, egyre inkább érzem,

Hogy közeleg már a végállomás

És ki kell szállnom. Ám egy vallomás

Még tarsolyomban van, lásd, nem is értem.

 

Ámbár ezt így leírni mindig féltem.

Hitem és minden, mi nékem fontos:

Szeretet, hűség, eskü és pontos

Munka lélekkel téve, ez volt éltem

 

És tiszta erkölcs. Egyetlen szerelmem

Csengő kristálygömbje volt otthonom.

- Ez nem normális, zúgják – szinte hallom.

 

Tudtam, hogy így lesz, sóhajtok nagyokat.

Majmok közt élek – egyedüli ember –

Attól még szeretem a majmokat!

 

2003. július 05.

 

 

 

 

 

 

Áldott mosolyod

 

Bár jól tudom, hogy így van jól,

Oly végtelenül hiányzol.

Emléked egyre visszajár,

Legyen ősz, tél, tavasz vagy nyár,

Rekkenő hőség, zord hideg,

Eső zuhog, vagy hó libeg,

Süket, vaksötét éjszaka,

Szikrázó napfény sugara –

Mindegy. Mindenütt ott lebeg

Nem halványuló szellemed.

Fel- felvillanva fénybe von,

Hogy megállhassak lábamon.

 

Az erőt most is Te adod:

Átölel áldott mosolyod.

 

2003. július 08.

 

 

Mondd, hogy lehet…

 

Mondd, hogy lehet, hogy most is úgy szeretlek

Hiszen már három éve elvitt a zord

Kaszás és gyermekünk, lásd, nem lehetett.

A magtalanság üli rajtam a tort.

 

Jó, tudom, mindez nem mirajtunk múlott.

Mi megpróbáltunk mindent. Ám csak keserv

Született és élted majd’ sírba hullott!

Szomorú köddé vált minden vágyott terv.

 

Ha mégis új életet ád szerelmünk?

S az anyaság láza Téged halni dönt?

Én meggyűlöltem volna gyermekünk!

 

Szörnyű és morbid gondolatok tára

Lelkemnek háza. Remegnek falai.

Mégis mindezzel megbékéltem mára.

 

2003. július 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennék utánad

 

Reszket a hőség és szellő se’ rezdül.

Pödrötten lógnak a zöld levelek.

Agyamba’ csak bamba zavar kevereg

És a falon csak az óra ha pendül.

Mint fekete suba fekszik a Pröntyös

És szaporán liheg nyelve felett;

Néha megrándul kapkodva legyet.

Ernyedten alszik a széken a köntös.

Rám települ, elnyom engem e forró

Július. Nem tenni semmit olyan jó!

(Ott kalapál a fülemben a vérem.)

 

Vérnyomás – gondolom, ám sohse mérem.

Mondd, minek tenném, hisz’ túl sok az évem!

Mennék utánad, de nem tehetem.

 

2003. július 21.

 

 

Kutyafarka

 

Lásd barátom, ez az élet.

Bármily zordul lesed – nézed

Olyan, mint a kiskutya,

Ki magában hemperegve,

Mert nincs, amit megkergetne,

Körbefordul és suta

Pillantással észreveszi

Saját farkát! Uzsgyi neki

Lódul is már morogva:

 

Most megfogom ezt az izét

S rögvest megkóstolom ízét –

Rohan körbeloholva.

Egyre nagyobb lendülettel

Köröz, már a nyála spriccel;

Ó, te árva kis buta!

Hát nem látod? Vágyad tárgya

Tested része és megállva

S visszanézve megkapod.

 

2003. július 22.

 

 

 

 

Petiék – quasi látomás

 

Kókadt vagyok. A nyári hőség tombol,

A hőmérő is szinte kiakad.

Kábult agyamban kósza gondolat

Sincs. Veríték csurog a homlokomról.

 

És ekkor, szinte bejelentés nélkül

Pöfögve érkezik egy vén batár.

A kapu nyílik, tolatva bejár,

S az öreg lőver menten megélénkül.

 

A kocsiajtók nyílnak és két gyerek

Kiperdül. Számukra nincs hőség.

Majd a szülők is. Csupa égszínkék

Szem nevet rám. – Látom, megérkeztetek –

 

Szólok feltápászkodva. Ez nem lehet,

Hiszen ti majdnem pontosak vagytok. –

A két kicsiny nekem ront. – Nem hagytok

Békén?! – De már vonszolják is kezemet.

 

A Pröntyös meg, ki máskor olyan ádáz

Csaholással vágtáz, odaballag

És körbeszaglász lemondólag.

Ismerős szimatok, így hát nem lármáz:

 

Együtt a csorda, így menten megnyugszik,

Sóhajtva lefekszik. A gyermekek,

S a bűvös-bájos tiszta kék szemek

Rabul ejtenek. Tudom, mára ugrik

 

A nyugalom. – Pityu, énekeljünk, jó?

Lehuppanunk a hintaágyra.

Kezek és lábak kuszasága

Fon körül és kacagás. Ömlik a szó

 

Belőlük. Majd hirtelenül átváltva

Már zeng a nóta. – Hozd a papírt! –

Unszolnak (mit feleségem írt).

Előszedem. Markáns és szép írása

 

Szívembe markol; és rajta a betűk:

„Ó mosson meg…” kicsöppen a könnyem.

Nem így a kis dalárda! Ők könnyen

És kacagva fújják, cseng az énekük!

 

 

 

 

Majd, későre járván, leragad szemük

És szüleik a szomszéd szobába’

Mesével altatgatják felváltva

Az álomországba két szép gyermekük.

 

Az éji csöndben a varázs elröppen.

A hőség is csökken és magamra

Maradva bús gondolatok malma

Kezd zakatolni bennem. Nem egykönnyen

 

Merít el így az álom. – Egyébként is

Nagyon rosszul alszom. – Belém harap

A régi kín: utánunk nem marad

Bár nagyon akartuk, akár csak egy kis

 

Lélek utód sem. Kitépem magamat

Ebből a gyötrő mókuskerékből

S bocsánatot kérek emlékétől

Annak, kiért éltem. Verítékharmat

 

Lepi el hátam, lucskosítja ágyam.

Elgondolom, bár az autó régi,

Amivel érkeztek, ámde égi

Áldást hoztak – és elszunnyadok lágyan.

 

2003. július 28.

 

 

Önvád

 

Mondd, nem sül le a képedről a bőr,

Hogy itt nyivákolsz, mert e tiszta öl

Néked gyermeket szülni nem tudott?!

Nem fogod föl, cserébe mit adott?

 

Neked tudnod kell: egy életen át

Szenvedett. Ám szelíd mosolyát,

Amelyből sugárzott a szeretet,

Nem adta föl. Meg nem keseredett

 

S minden áldott szavával gyógyított!

Soha nem kért, ő mindig csak adott.

A lelkedet ő építette fel.

 

Lásd, boldoggá is ő varázsolt téged.

Nem csak testét, lelkét is adta néked

S Teremtődhöz is talán majd ő vezet.

 

2003. augusztus 08.

 

 

Hajdani kis betegem

Komornoki Karolina esküvője elé

 

Kedves Kis Karolin!

’Hogy futnak az évek!

Alig múlt ideje, amidőn még kisded

Torkod ereszté meg bősz crescendóval

A hírt: íme itt van, megjött újra a rémed!

 

Ami én voltam, bár soha nem pályáztam

Erre a címre. Mint pediáter, fáztam

Már tudatától is annak, hogy torkodba

Kaparjak. De hát megtörtént, nem is egyszer.

 

Elmúlt és belepé az idők pora rég.

Vénülő kézzel írok, miközben az ég

Már illatos szirmokat nyit a szívedben

 

S libbenő lepke reászáll. Áldást kérek

Reátok! Sok boldog és békés évet

Adjon az Úr, no meg áldott gyermekeket.

 

2003. augusztus 30.

 

 

De profundis

 

Aranysárga pászmákkal simogat még

A szeptemberi nap. Valami tompa,

Nyomasztó mélabú von hatalmába.

Miért élek? Ó mért nem jő már a vég?

 

Majd’ három éve, hogy rám szakadt az ég

Mert itt hagytál és célomat vesztettem.

Untig tudom: boldognak kéne lennem

Bírhatván Téged; s ha mindez nem elég,

 

Lásd, le is írtam közös életünket.

Mondd, szerelmünk mégis hogyan hevülhet

Ily változatlan, szorító erővel?

 

Mert hiába múlnak a szürke évek

Az idő sem cseppent gyógyító mézet

És álmaim hajszoltam.

 

Ó, hol vannak a bővérű vágyak,

Amikkel megharcoltam?

Mert konok hormonok gyötörtek ám,

- Gyakran vált lucskossá az éjszakám –

De fejem fenntartottam

 

S nem buktam el. A hitem megtartott.

Én tisztelem a nőket

- Bennük mindig az anyámat láttam. –

Álmaimban tiszta párra vágytam

S nézni se mertem őket.

 

A mocskos szlenget, amely körülvett

Én mindig megvetettem.

Kongó lélekűrt éreztem benne

S hogy rám csak állati szennyet kenne,

Így rendre elkerültem

 

Ám majd szétvetett dús energiám,

Hát meghajszoltam testem.

Nyaranta eveztem, barlangásztam

S telente – bár rengeteget fáztam –

Ha volt hó, síelni mentem.

 

Ócska, kopott katonai lécem

Mindig magam kantniztam

S fel a hegyre! Bakancsom átázott

Izzadtam, míg lábam kékre fagyott,

De vidáman jódliztam.

 

Ó, hol van mindez, hogy suhant így el?

Ülök most elmerengve.

’Hogy elszálltak a medikus-évek

Mikor az Úr nékem adott Téged

Létemnek nagy szerelme!

 

Egy villanássá sűrült életem.

Benne csak Téged látlak.

Mert ködbe tűnt már a medicina,

Gyógyítás, életem minden kínja

Foszló emlékké váltak.

 

Most, hogy csendben telnek napjaim

S tétován motoszkálok,

Mert magamat még fenn kell tartanom,

Képedre nézek: ott függ a falon.

Lásd, véle csókot váltok.

 

2003. október 19.

 

Három éve…

 

Ülök magamban. Oly sűrű a csend,

Amely körülvesz. Egy szál gyertya lángja

Libeg előttem. Csak a fülem cseng,

Mit már megszoktam: csendem része mára.

 

És megszoktam, Édes, a magányt is,

Mely három éve, mint szirtet a tenger,

Magába zár. Húnyt szemekkel máris

Téged látlak, legyen este, vagy reggel.

 

Olyan jó, hogy előbukkansz rendre,

Legyek ébren, vagy mélyen álmaimban

S komoly arccal, vagy némán nevetve

Elfészkelődsz nem szűnő vágyaimban.

 

És tudom, amint öregszik az este

Álomcsókot is Te lehelsz szememre.

 

2003. november 07.

 

Nélküled

 

Advent van. Már a negyedik Nélküled.

Sopron fényesen kivilágítva.

Minden csillogó árusbódé nyitva.

S tolong lázasan a vásárló tömeg.

 

Az esti fényben ácsorogva nézem

A bukszát nyitó lázas arcokat

- Csak venni, venni. Még olyan sokat

Kell tenni s vészesen fogy a pénzem –

 

Ez tükröződik a fáradt szemeken

És pörög tovább a vad forgatag,

Miközben egyre közeleg a nap:

A szeretet ölt testet egy kisdedben.

 

Ám ki gondol ma itt születésére?

S a csillagra? Ki tekint fel az égre?

2003. december 21.

 

 

Depresszió

 

Oly nyomasztó ez a januári est.

Alig múlt dél és már sötétedik,

A lelkem is komor felhők fedik.

Nincs festő, ki erről vidám képet fest!

 

Hová tűnt lelkem szivárványos fénye,

Az a víg, bohókás belső derű?

Miért, hogy mára minden keserű

S erőt vesz rajtam a tengődés ténye?

 

Kikopott belőlem minden késztetés,

Hogy tegyek bármit, ami előre visz.

Nincs már előre, nincs már több vetés.

 

Vége! Elég volt. Rút semmittevés

Posványa éltem. Csak eddig éltem, hisz’

Negyedik éve Nélküled kell élnem!

 

2004. január 18.

 

 

Szégyen

 

Oly’ régen történt. Mint ifjú házasok,

Akik, bár forrón szerették egymást,

Valamin összekaptunk és folyvást

Csak a magunkét mondtuk, hisz’ számos ok

 

Volt előhozható, mint bionyíték

Saját igazunkra. Már szikrát szórt

A vita. Felemelt kézzel és zord

Feketült szemmel közeledtem feléd,

 

Mikor belém sújtott: mit akarsz tenni,

Te őrült?! Hogy’ tudsz kezet emelni

Arra, kit úgy szeretsz? Térdre rogytam.

 

Bocsáss meg! fuldokoltam és éreztem

Amint lágyan simogatod fejem.

 

Máig röstellem, de lásd: meggyóntam.

 

2004. január 21.

 

 

 

Hóförgeteg

 

A postaládához indultam éppen.

A januári nap sárgállt az égen

A Naphegy párás gerince felett.

A Pröntyös vígan baktatot előttem

S amikor már a kerítéshez értem

A világ hirtelen elfeketült.

 

Megfordultam, majd’ fellökött a szélvész.

Ámultan néztem, amint a ház elvész

A rám rontó, szürke förgetegben.

Vágott a hó, orromig alig láttam.

Így vánszorogtam már fehérre váltan.

Az ötven lépés végtelennek tűnt.

 

Míg végre-végre az ajtóig értem

Már vacogtam és remegett a térdem.

Behavazva prüszkölt ott a Pröntyös

És ekkor akár csak egy rút látomás,

Megszűnt az orkán, elállt a havazás

S a havon megcsillant a napsugár.

 

2004. január 21.

 

 

O beata solitudo…

 

O beata solitudo!

Mely megadta újraélnem

Villanásnyi életem.

Ó áldott légy Mindenttudó!

 

O sola felicitas!

Mit megélek érdemtelen’,

Most magamhoz ölelem.

Nem fojtogat már sikoltás.

 

Napjaim egymásra hullnak,

Egyre fogynak, egyre múlnak,

Ám a lelked bennem él

És susogja halkan nékem:

Jó volt élnem, szép volt létem,

E lehulló falevél.

 

a.m. Ó boldog magányosság,

Ó magányos boldogság.

 

2004. március 15.

 

 

 

Most kinek mondjam el?

 

Ültünk egy padon szorosan egymás mellett

Kockás tweed szoknyádból, vajszín blúzodból

Őzbőr kabátkádból illatod lengett

Felém. Beszélgettünk valami glosszáról

A Demokratából, mely markomban rezgett.

 

Az idő langy volt, a környék elmosódott.

Alig-mosolyoddal ingattad fejed.

Szembe pillantva kerested a módot,

Hogy kettőnk véleményét egybe tereljed.

A csendes polémia lassan oldódott.

 

Felálltam. Várj csak, mondottam feléd fordulva,

A másik számot a kocsiban hagytam,

Rögtön hozom.

                       És ekkor felriadtam…

Minden eltűnt, csak a szívem sírt feldúlva.

 

2004. március 19. (most álmodtam)

 

 

Türelem

 

A képed mellett elmenni nem tudok.

Mindig megállok, odahajolok,

És lágyan csókot lehelek Feléd

S bármin kalézoljon is az eszem,

Így szólok: nagyon szeretlek Édesem!

 

A nap során oly’ gyakran megyek arra

És ahogy felpillantok a falra,

Megtorpanok. Rabul ejt mosolyod.

Reád nézek. Belém sújt élesen

A zord valóság: hiányzol Édesem!

 

Olykor, hangulataim délibábján

Már nem is lebegek olyan árván.

Hallom, hogy suttogsz, simogatod fejem:

Találkozunk, édeském, türelem!

 

2004. április 09. (Nagypéntek)

 

 

 

 

 

 

 

Séta helyett

 

Sétálnom kéne, hisz’ oly szép az idő,

De kimozdulni semmi kedvem sincsen.

Köt a magány, immár egyetlen kincsem

És egyben rabtartóm is. Bévül intő

Hang szól rám: gyerünk, mozdulj már, öregem!

 

Csak azért sem! Ülök tovább zord képpel

S rovom e sorokat. Így beszélgetek

Magammal makacsul. Az óra ketyeg,

A nap alkonyul és hiába zsémbel

Az eszem, írok: másképp nem tehetek.

 

Hogy mennyi van még hátra életemből?

Nem tudom. De stoppolt szívem és korom

Sejteti: nem sok. Feléd nyújtom karom

Uram, tekints reám feszületedről!

 

2004. április 11. (Húsvét vasárnap)

 

 

Ron Werber

 

Nekik Izraelből kell tanácsadó,

Ki ifjaikat most harcra tanítja.

Trágár hazugság módszerének nyitja

És mocskolódás. Rút, alávaló.

 

Szőrös képéből sem néz ki semmi jó!

Becsületkódex, igazság, etika?

Halomra döntve! Mindenki fasiszta

Ki ellenük van. Ádáz Skorpió!

 

Kegyetlen módszer, bár egyszer már bevált

Szegény agymosott és szekularizált

Hazánk bevette ezt a kotyvalékot.

 

Most újrakezdik, kedves honfitársak!

Már zúgnak felénk a mérgezett nyilak!

Hitünk a pajzsunk: felfogja a mocskot!

 

2004. április 12.

 

 

 

 

 

 

 

Mammon

 

Milyen lehet az olyan ember,

Ki hivatásból tanít hazudni?

S az igazsághoz lényének semmi

Köze nincs. Lódít szenvtelen szemmel.

 

Megbízásra, zsíros pénzekért

Csapatot szervez, kurzusokat tart.

Hamis szlogennel kever vad vihart,

Sötét gyűlöletet, így érve célt.

 

Milyen lehet az ilyen ember?

Van-e lelke? Ember egyáltalán?

Vagy emberbőrben maga a Sátán?

 

Mert hite nincs! Talán a mammon,

A vagyon. Ám ezért feldúl mindent,

Amihez hozzáér: hazát, Istent.

 

2004. április 13.

 

 

Kaméleon

 

Én már semmin sem csodálkozom.

Korom és a kor, amelyben éltem,

Bűzét szagoltam bő negyven éven

Át, már nem enged megbotránkoznom.

 

Rút diktatúra nihilista

Neveltjei és szolgálói ők,

Kik, miután változtak az idők

Kaméleonként kapitalista

 

Színt váltottak. Szemük se rezdült

És mivel a tűzhöz közel voltak,

Akadálytalanul harácsoltak.

 

Ma újra övék a bársonyszék.

Ám erről, sajnos csak mi tehetünk.

Gondoljuk végig: ez kellett nekünk?

 

2004. április 15.

 

 

 

 

 

 

Újra Lellén

 

Látod Édes, újra itt vagyok Lellén

Immár negyedik éve Nélküled.

Csak mesélek. Valami révület

Merít el; valami ködös és hellén

Redőzete egy lila fájdalomnak,

Amely még ma is talpig beborít

S amely mögött e fájdalom vonyít.

Mosolygok, de sejtjeim zokognak.

 

És bár itt nem zár magába a magány

És antidotum itt az alkohol,

Lásd, nem csillapul bennem ez a hiány.

 

Rohanó élet fékezett napjai

Miket itt megélek, barátaim.

Harsányan borítanak be habjai.

 

Lelle, 2004. május 02.

 

 

Megkérgesedett magány

 

Lásd, megkérgesedett már körülöttem

A magány és ráncokat vet rajta

A bánat, bár már nem az a fajta

Égető kín, amelytől valaha nyögtem.

 

Magamban vagyok én társaságban is.

Csacsogó csevely és vidám kacaj

Szívembe olykor csak mint durva zaj

Hatolnak s ütnek, mint pattanó kavics.

 

Némává váltam. A nevetésem is

Csak álvigyorgás. Mint rozzant bárka

Sodródom. Életem rég lezárva.

 

Lélekzugomban számomra oly drága

Kincseket őrzök. Lelked illatát

Besóhajtom és boldogság hat át.

 

Lelle, 2004. május 13.

 

 

 

 

 

Szívroham – 1980

 

Kobaltkék tenger üvegtükrén

Szikrákat táncoltat a napfény.

Kabóca kórus harsány dala

Ölelkezik a lavendula

Bódító, selymes illatával.

 

Szürke sziklák dús pineákkal

Távolba tűnnek. Lassan elhal

E zengő bogárdal. A szent csend

Vesz birtokába. Áldott, elcsent

Órája ez a boldogságnak.

 

Úszom. Ezüst habokat vágnak

Karjaim. Gondjaim leválnak

Rólam. Lelkem lassan kitárul,

Miközben távol, messze hátul

Hvár zöld partjai integetnek.

 

Oly meghittek ezek a percek;

Részévé válok e nagy csendnek.

Úszom. És ekkor mellkasomba

Vadul belesújt egy goromba

Kegyetlen, bénító fájdalom.

 

Szívroham! Ez a vég – gondolom

És hanyatt fordulok. Nem tudom

Mozdítani sem karom. Ott fenn

A mélykék mennybolt is megbillen.

Először élem meg a halált.

 

Ám ekkor élesen rám kiált

Egy belső hang: tartsd magad! Kizárt,

Hogy most véged van, nem léphetsz ki!

Párod a parton vár és neki

Csak te jelented az életet!

 

Felocsúdok. Küzdeni kezdek.

Lassan mély lélegzetet veszek.

Nem süllyedek, a tenger fenntart,

Már mozdítani tudom a kart,

A fájdalom is egyre tompul

 

S e szörnyeteg, mely olyan orvul

Tört rám, lassan tovalódul.

Tempózni kezdek. Lásd csak: nem fáj!

Helyére billen újra a táj!

Mosolyogva partnak fordulok.

 

Kiérek. Mindenről hallgatok

S másnap reggel újra beúszok!

 

2004. június 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régebbi verseim

(feleségem által megőrizve)

 

Levél gyanánt

 

Hull a hó.

Miközben olthatatlan vágyam

Hogy nálam

Légy,

Ma is csak vágy

Marad. De vár az ágy

S e két hű kar, mely úgy akar

Ölelni Téged!

Mondd, hallod e halk

novemberi hóesésbe’

szívemet?

Mely Néked ád minden egyes

Dobbanással jeleket,

Hogy:

Szeret, szeret, SZERET!

Nagyon szeret,

De hiába várt ma levelet

Tőled…

 

Sopron, 1962. november 22.

 

 

Szilveszteri vers I.

 

Csendben alkonyodik. Jeges pára üli

Meg a tájat. Kertet, házat mély csend fedi.

Pár csillag halódik csak a szürke mennybolt

Apró résein átszűrve gyenge fényét.

 

Ím az óév, mint egy múlt fényét sirató

Rozzant, szennyes lotyó letűnni kényszerül.

Kéjágya már kihűl. Sokan végig mentek

Gyönyört rejtő testén s csalódtak emberül!

 

Csendben alkonyodik; a hóban csikorgó

Szapora léptekkel keresi az újat

Sok millió ember. Vajon a virradat,

A sárgán kelő nap milyen esztendőt ad?

 

Eldobjuk-e végre nyűtt kéjköntösünket

S meztelen testünket nekifeszítjük-e

A még ismeretlen, de tiszta, szennytelen

Felénk nyíló újnak? Kívánom, így legyen!

 

1962-63?

 

 

Születésnapodra

 

Sok éve már, hogy megszülettél,

Számuk szerint pont hatvanegy.

Isten kezéből létrejöttél,

Csöppnyi bolygóként útra keltél

Szerelmem, ó egyetlenegy!

 

Mint apró fickó talán biliztem

Éppen, mikor Te felsírtál.

Gyanútlan gyermek, nem sejtettem,

Hogy érted élem már életem

Szerelmem, ó egyetlenegy!

 

Múltak az évek és cseperedtünk.

Egymástól távol? Egyre megy!

Az Úr rajzolta pályánk ívét

S terelte egybe két kis hívét

Szerelmem, ó egyetlenegy!

 

Most, hogy éltünket alkonyunk pírja

Varázsos színre festi meg,

Tudd: szép volt nagyon melletted élni,

Szemedbe nézni, s megölelni

Szerelmem, ó egyetlenegy!

 

Egész szívemmel hálásan érzem

Istentől mily óriási kegy,

Hogy összefűzte életünket,

Bánatainkat s örömünket

Szerelmem, ó egyetlenegy!

 

1993. szeptember 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilveszteri vers II.

(Én a tücsök pártján vagyok)

 

Most, hogy ma éppen általléptem

Hatvannegyedik évemet

S a ránk nyitó új esztendővel

Elkezdem nyögdíj éltemet,

Mérleget nyitni már lehet.

 

Lásd: ez elért anyagi javak

Nem púpozták meg kosaram,

De azt tehettem, amit szerettem,

Az Úr áldását boldogan

Sejtem, hogy bennem megfogan!

 

Köszönöm tehát minden évem!

Örömöt, bút, ami elért,

Köszönöm hű, jó feleségem

S azt, hogy mint éltem. A nem kért

Javakkal bőven mind felért!

 

A munka számomra muzsika volt

Melyet szerezni néha kín,

De jó kotta volt a szeretet

Ami vezetett, mint a sín

Nyavalyák sivatagjain.

 

Most záradékul egy furcsaság:

Miközben dolgoztam sokat

És élveztem is amit tettem,

Megmondom: Tücsök! Pártodat

Fogtam mindig hangyákkal szemben!

 

1994. december 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmi poéma II.

 

Kedves Barátaim!

Tudom, hogy az ifjúság hamva

Nem rondítja már

Arcvonásaim.

 

Sok mindent megéltünk.

Századunk szennyes kloakája

Fölöttünk, köröttünk

S részben BENNÜNK

Iszaplik tova.

Altengernagyunk lova,

Majd törpe, moszkovita

Kopasz diktátorunk

Tiporta torkunk.

Túléltük az ötvenhatos eufória

(mely eleve reménytelen volt)

Rövid napjait. Tova

Szállt a megtorlás kora.

S amit végleg nem hittünk volna:

Összedőlt recsegve-ropogva

A Kolosszus!

 

Még itt vagyunk!

Sosem gondoltuk volna,

Hogy megérjük!

De kérve-kérjük Istent,

Hogy önmagunkat szét ne verjük!

 

Március idusa után

Kilencvenhatban, mert az idő

Fut ám!

Köszönöm az Úrnak, a Háziaknak,

E kedves társaságnak, hogy együtt lehettünk.

 

Sopron, 1996. március 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 Szilveszterére

 

Oly régóta vannak dolgok,

Melyeken bár sokat kotlok,

Most sem értem. Eszem vesztve

Átnyújtom hát összegezve:

 

1.

Nem értem, hogy harminc éve

Hogyan tudtunk Mopsit nyelve

Sőt nyakalva egy hokedlin

Ketten állni s kornyikálni?

 

2.

Nem értem, hogy a régmúltban

Jól beszívva hogyan tudtam

Földön ülni és a lámpán

Lengő cipőnk nézni kábán?

 

3.

Nem értem, hogy közülünk egy

Hajnal tájban dőlten mért megy

A „bolsikhoz”. Hiszen soha

Szíve nem vihette oda?

 

4.

Nem értem, hogy mért pössentett

A doktor közétek? Nem tett

Ő ilyet csak ráfogjátok!

Hogy nem sül le a pofátok. (elnézést!)

 

5.

Nem értem, hogy mit nem értek,

Hiszen eljártak az évek

Mifölöttünk s bár röhögtünk

Nagyokat, megöregedtünk!

 

Remélem, hogy kik elmentek

Közülünk, e zsenge verset

Hallgatván most mellénk állnak

S boldog új évet kívánnak!

 

u.i.

 

Netán ünneprontó voltam?

Isten uccse, nem akartam!

Ám a tollam most meg nem állt

S aki fogta: illuminált.

 

Alkalmi ihlentések vendégkönyvekbe

 

1.

Miközben ettem, s kedvem leltem benne,

Eredt e versem:

Ha benne vagy egy társaságban

Mely ráadásul soproni

S a hölgyek benne oly csodásan

Tudják az éhed oltani,

Köszönd meg Istenednek!

 

Ha este, jó baráti körben

A múló évek szelleme

Nem rontja kedved, mert eközben

Lucullusként begyed tele

Köszönd meg Adriennek!

 

Ajánlás:

Barátim! Ha ez est is elmúlt

S agyadban a vér ellanyhult,

Mondd: bene s gyere haza.

           

1992. február 29.

 

2.

Repülnek az évek és ősz a fejem

S oly jó, ha barátim ülnek körülem!

Előttem a tányér,

De enni még ráér

Most mohó begyem.

 

Lásd, ilyen az ember: egy jó vacsora

És kedves a hölgy és jó a bora,

Hát fogd meg a kelyhet,

Vidáman emeld meg

És koccints oda!

 

Oly nagy e dilemmám, hogy most mit tegyek?

Dicsérjem a házat, igyak vagy egyek?

Eh, gondom, ha ennyi,

Ezt még elviselni

Tán nem remegek!

 

u.i.

Ám sajnos a múzsám talárja kopott

És ráncos az arca, s a térde rogyott,

De kézben a tolla

Amelyből ez óda

Most ím’ kibukott!

1993. március 15.

 

3.

Antique:

 

Fájó seggek, hájak, májak,

Tűnő férfi s női bájak

Rohanó évtizedek

Életemmel fizetek!

 

de addig:

Finom ital, pikáns étel

Mit ma ettem már nem vész el.

Epikúrosz szelleme

Leng be engem ez este…

 

Ájtatosan:

 

Ó mely céda, léha élet!

Ó mi’ számos, csábos étek!

Mit tehet itt a lélek?

Eszik és nem kap léket.

 

de aztán:

Jön az öreg Charon bátyó

Hajóján, mely fájón járó

S viszi bűnös lelkemet.

Uram, ments meg engemet!

 

Ajánlás:

Szép hölgyem, e kulináris

Szeánsz, mely elbűvölt máris

Kiváltja köszönetem,

Engem el ne feledjen!

 

(dátum nélkül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Éva!

 

Éva! E név néha

A Néva néma jegét

Idézi méla szívembe,

Amelybe’ az évek, évtizedek

Sem törték meg a régi varázst:

„A szépség etalonja”!

A fűzfapoéta szava köszöni

E jó vacsorát!

Kézcsókkal régi barátja, Pityu!

 

u.i.

Hiába, az ember már csak ilyen!

Zsigere jó érzésit

Tolla alá sodorja a jóakarat.

 

1995. január 14.

 

 

5.

Miként az est jön s a fények hunytával

Előröppennek a szenderek s szállnak

Virágról virágra, hogy bűvös nektárt gyűjtsenek;

Így jöttünk mi e vacsorára

S még egyikünk sem szendereg!

 

Duhaj éveink elmúltával

Halkabbá válnak örömök s járnak

Közöttünk, szaporodva éveinkkel

Emlék-rögök. De félre a nosztalgiával!

Ildi! E finom vacsorával hálánk kiváltod!

Férjed: János, kit most köszöntünk

Itt közöttünk s ez bizony ritka alkalom,

Mert folyton jön – megy. – Már újra szól a telefon!

E kis szonettem ezért itt most abbahagyom.

 

            Sok szeretettel: Pityu

 

1995. február 04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-soros a hátról

 

Hát nem tudom, hogy hol is kezdjem

E könnyed esti kis csevelyt,

Mert vacsorámat már megettem.

Hát múzsám nyögve tovalejt.

E kis hazában legfontosabb

Testrészünk immár rég a hát.

Művelt társunk, vagy rusztikusabb

Így kezdi majd’ mind mondatát.

Hát úgy figyeljetek most rám.

Hátam már zsibbad, fejem kong,

Ó de feszes e bő ruhám!

Hát már csak három sor van hátra

És véget ér e hát-szonettem,

Hát nem is tudom, elég lesz mára.

 

u.i.

Hát majd’ elfeledtem: Adrien,

Köszönöm e csodás kaját!

 

P.

 

1994. február 19.

 

 

 

Daruka emlékére

 

Hallgatom Purcell-t. Operája

A Dido és Aeneas csodás zenei ékszer

De Los Angeles hangja

Amint elzokogja,

Megráz a búcsú-ária:

 

„When I am laid” – szinte leomlik

Az elmenő a hűs avarba…

Majd végül a kórus:

„With drooping wings ye cupids come”

Mind emlékszünk Rád

                                   Darukám!

 

1996. november 13.