Tisztelt Böngészõ!

Köszönjük, hogy megállt egy percre ennél a rendhagyó, kimondottan lokálpatrióta honlapnál. A soproniak mindig is különleges szeretettel csüngtek városuk értékein és értékeit képviselõ–növelõ személyein. Az Internet–Sopron Egyesület tartalomszolgáltatást vállal a város szolgálatában, közzétéve minden olyan hírt, amelyen keresztül polgárainak jót tehet. Úgy gondoltuk, hogy a régi és nemes hagyományokkal büszkélkedõ soproni mûvészet az Intranet Galérián kívül megérdemel egy olyan megjelenési lehetõséget, honlapot, ahol a soproni kötõdésû irodalmárok "közprédára" tehetik ki új alkotásaikat.

Fontos és papír–mivoltában talán maradandóbbnak tûnik egyelõre a Soproni Füzetek, de egyrészrõl két évente történõ 300 oldalas megjelenésével nem szolgálhatja azt a folytonosságot, amelyet ez a media, ez a lehetõség nyújtani képes, másrészrõl ki tudja, hogy az elkövetkezendõ évek információforrás–változásai nem teszik–e az elektronikus formát a tárolások és szétosztások uralkodó és maradandó formájává.

Tessék nyugodtan választani a címben meghirdetett formát, és ha az on–line böngészés nem is igen alkalmas a mûvészetek élvezetére, a cache–be letöltés vagy más rövid idõt igénylõ tárolás után off–line módban már nyugodtan bele lehet merülni a soproni alkotók nyújtotta irodalmi gyönyörûségekbe esetleg egy fekete vagy capuccino mellett.

Akik szolgálni szeretnénk Önöket, nemes szórakozást kívánunk és várjuk visszajelzéseiket, akár E–mail–ben, akár személyesen, mert találkozni a 2000. évhez immár olyan közel is valójában csak személyesen lehet!

Dr.Drávai István <idravai@sopron.hu>

Copyright © 1997-2003., ISE, Sopron