MTESZ 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. Telefon: 99/311-660

 

Tagjai:

Dr. Babella Vilmos
Derdák Kálmán
Horváth János
Dr. Nikolics Károly
Reischl Ferenc
Dávidházi István
Dr. Divós Lajos
Dr. Metzl János
Dr. Vargha Péter
Andor Károly

Alakult 1993-ban

azzal a céllal, hogy erõsítse a lokálpatrióta szellemiséget és baráti társaságba tömörülve próbáljon tenni valamit Sopronért. A tettek elsõsorban a város gazdag múltjának megõrzésérõl szólnak, azokról az épületekrõl, városrészekrõl, amelyeknek pusztulása egyre tragikusabb. Sajnos a szándékos rongálások is megnehezítik ezt a törekvést.

1995-ben irányította a közvélemény és az illetékesek figyelmét az elhanyagolt Móricz Zsigmond u. 2. sz. (korábban Domonkos u. 12. sz.) alatti ház, az un. Somogyi palota portáljára. Az 1766-ban épült barokk palota jelenlegi formáját a XIX. század elsõ felében kapta. Az épület fõ ékessége a gyönyörû kapu. Dúsan faragott kazettái Ganymedes görög királyfi történetét mesélik el. A monda szerint Zeusz raboltatta el kedvenc madarával, a sassal azért, hogy az Olümposzon a pohárnokává tegye.
Társaságunk felhívása a városban nyitott fülekre talált a polgármesteri hivatal munkatársai és a lakók körében is és így vált lehetõvé, hogy 1998 végére a rekunstrukció valóra váljon és a kapu ismét a város egyik értékes színfoltja legyen:

Sopron, Móricz Zsigmond u. 2. sz.

 

Sopron