Az iskolai sport jelentõsége
 

A mozgáshiány sajnos korunk betegsége, éppen ezért nem véletlen, hogy az iskolaköteles gyermekek 50-60 %-a tartásgyenge, vagy már valamilyen testi deformitás szenvedõ alanya.
A gondot tovább fokozza az a tény is, hogy lassan minden harmadik fiatal átlagosan 10 %-nyi „túlsúllyal" rendelkezik.

Az ülve töltött órák egyre növekvõ száma miatt (iskolapad, televízió, videó, stb.) a szervezet nem kapja meg a szükséges ingereket, és ezért nem fejlõdik a kívánt mértékben a váz - és az izomrendszer, továbbá a szív, a keringési és a légzési rendszer.
 

Gyakran felvetõdik az a kérdés, hogy mit tehetünk az egészséges életmódunk kialakítása érdekében.
A naponta „tetten érhetõ" egészségkárosító, mozgásmûveltségben és a testi nevelés szempontjából döntõ fontosságú képességek fejlõdését gátló, hátrányos helyzetet  elõidézõ hatások kiküszöbölése, megelõzése a cél.

Az egészséges életmódra nevelés már csecsemõ korban kezdõdik, azzal, hogy az életkornak megfelelõ mozgást lehetõvé tesszük. Az óvodában már minden napos a testnevelés.

Az iskoláskortól kitûzött cél, hogy az életkori sajátosságot is figyelembe véve, az alapvetõ képességek, a mozgás és játék kultúra fokozott növelésével, a testnevelés megszerettetésén, továbbá az egészséges életmódnak és az ahhoz kapcsolódó szokásrend kialakításán keresztül a személyiség fejlõdésével az egészséges életmódot szeretõ és igénylõ fiatalok kerüljenek ki az iskolákból.

Kapuvárott a Polgári Iskola megalapításával vette igazi lendületét a sport és a testnevelés.
A mi iskolánk a Pátzay Pál Általános Iskola, a régi Polgári iskola méltó utódja. A testnevelés órákon kívül több sport szakkör is mûködik a DSK-val egyetembe. Kezdetben kézilabda, labdarúgás, asztali tenisz és sakk sportágakban zajlottak küzdelmek. A kedvezõtlen körülmények ellenére különösen a kispályás labdarúgó és a kézilabda bajnokság lebonyolítását kísérte élénk érdeklõdés. Az udvaron kijelölt pályán játszott mérkõzések idején együtt szurkoltak a gyerekek és nevelõk, de szülõt is szép számban láthattunk a nézõk között.

A késõbb lövészettel és atlétikai számokkal kiegészülõ versenyrendszer tollaslabdával, kosárlabdával és terem labdarúgással bõvült. Az alsó tagozatosok mozgásvágyának kielégítését a játékdélutánokon lebonyolított „Ügyesség-bátorság próba" versenyei segítették. Majd az atlétikáé lett a vezetõ szerep.
Jelenleg mûködõ sport szakkörök:   kézilabda
                                                      kosárlabda
                                                      labdarúgás
                                                      atlétika
                                                     Kresz szakkör

Az általános iskolai sport tevékenység egyik fontos feladata, hogy sajátos eszközeivel hozzájáruljon a tanulók egészséges életmódra való neveléséhez. Bátran mondhatjuk, hogy iskolánkban maximálisan eleget tesznek az ezirányú elvárásoknak.
Iskolánkból kikerült jeles sportolók : Remete Ferenc, Áder György, Zentai Károly Villányi
                                                       Lajos NB I.-es kézilabdázók,
                                                       Henye Marianna atléta
                                                       Mohácsi Éva magyar bajnok válogatott atléta,
                                                       Vida Ferenc MHSZ válogatott sportoló.
                                                       Hoffer József tízpróbázó magyar bajnok,
                                                       Szabó Katalin úttörõ olimpiai bajnok síkfutás.
                                                       Nagy István kétszeres ifjúsági VB. Bronzérmes
                                                       hajómodellezõje.
                                                       Pölöskei Gábor válogatott labdarúgó.
 
Az iskolai testnevelésen és a sportegyesületekben folyó sportolási lehetõségeken kívül, a mozgásigényt kielégítésére városunkban a következõ szabadidõs sporttevékenységekre van lehetõség:    Grácia mozgásstúdió (Fitness Club) - gyermek torna, mûvészi torna, aerobik,
                    asszony torna,
                    a néptánc
                    jóga
                   formációs tánc
                  majorett
 

Már hagyománya van, hogy május utolsó szerdáján a „ kihívás napján" az iskolások vezetésével „mozgásba hozzák" az arra hajlandó embereket, ez olyan jól sikerült, hogy már kétszer elnyerte a város az országos elsõ helyet.
 

vissza