Sopron Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottság
61/2002.(X.5.) HVB határozata

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 32.§ (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 2002. október 5. napján megtartott ülésén meghozta a következő

határozatot:

A helyi Választási Bizottság a 2002. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választására összeállított szavazólap-tervezeteket megvizsgálta és az egyéni képviselőjelöltek vonatkozásában egyhangúan elfogadja, a polgármester jelölteket tartalmazó szavazólap minta tekintetében 6 igen és 3 nem szavazattal és három bizottsági tag különvéleményével elfogadja és mindkét mintát „nyomható” jelzéssel látja el. A kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek szavazólap-mintáját a Bizottság egyhangúlag elutasítja és „nem nyomható” jelzéssel ellátja, egyebekben felhatalmazza a Bizottság elnökét, hogy 2002. október 6-án a kisebbségi önkormányzati választás szavazólap-mintáját megvizsgálva a hiba kijavítása után jóváhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz címzett (9022 Győr, Árpád u. 28.) de a Helyi Választási Bizottsághoz benyújtott (9400 Sopron, Fő tér 1.) kifogással lehet élni.
A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2002. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás

A Választási Bizottság az 1997. évi C. tv. 32.§(2) bek. c.) pontjában kapott felhatalmazás szerint a szavazólap-mintát megvizsgálta és a hivatkozott törvény 110.§-a alapján szavazólap-minták szerint az alábbiakat állapította meg:

Egyéni képviselőjelöltek szavazólap-mintája megfelel a törvényi feltételeknek, így jóváhagyta.

A polgármester jelöltek tekintetében többségi véleménnyel és az alábbiakban megfogalmazott különvéleményekkel - 6 igen és 3 nem szavazattal jóváhagyta.
Dr. Nyitrai István és Módrián Jánosné különvéleménye:
A bemutatott szavazólap-minták nem felelnek meg az OVB 10/2002. és 11/2002. e tárgyban hozott határozatának, ezért nem tudják elfogadni.

Dr. Paukovits Vilmos: A szavazólap súlyos aránytalanságot tükröz. Dr. Molnár Ágnes polgármester jelölt a választható jelöltekre eső terjedelem több mint 50%-át foglalja el , amelyet nem indokol az őt jelölő öt szervezet logójának és nevének feltüntetéséhez szükséges terjedelem sem.
Számítása szerint a 10.2 cm-ből további 2.8 cm indokolatlan terjedelmet jelent, mintegy 1/4-e a felhasznált területnek.

A kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólap-mintája nem felel meg a Bizottság által 2002. szeptember 30-án megtartott sorsoláson kialakult sorrendjének, így nem tudja jóváhagyni.

Sopron, 2002. október 5.

Dr. Ocsák József s.k.
HVB elnöke

Határozatról értesül:
Dr. Nyitrai István Sopron, Rózsa u. 17.
Módrián Jánosné Sopron, Lőver Krt. 61.
Dr. Paukovits Vilmos Sopron, Frankenburg u. 2/G.