Általános ismertető a Sopronban működő SOPRONI POLGÁRŐR EGYESÜLET tevékenységéről
 

Az egyesület 1996-ban alakult civil szervezet, mely tagja a Megyei- és Országos Polgárőr Szövetségnek.
A Győr-Sopron Megyei Bíróság 1999.március 1-n kelt végzésében a Soproni Polgárőr Egyesületet Pk.T.Kh.61.560/1996. nyilvántartási számon közhasznú szervezetté minősítette.
Polgárőreink az 1999.évi CXX. törvény 6.§./1/ pontja alapján közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek.
Egyesületünk non-profit szervezet, így létfenntartása, technikai és egyéb felszereléseink biztosítása tagdíjakból, önkormányzati,- és a  céljainkat megértő szponzori  támogatásokból, pályázatokon nyert  díjakból  valósul meg.
Sopron városa valamennyiünk lakóhelye, munkahelye. A város közbiztonságát, rendjét  tisztaságát megtartani vagy fokozni valamennyiünk közös feladata.