Az egyesület célja és feladata:
- A bűncselekmények megelőzése.
- A bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása.
- A bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása.
- A közbiztonság erősítése.
- A rendőrség, határőrség társadalmi támogatásának fokozása.
- A lakosság társadalmi, önvédelmi törekvéseinek előmozdítása, biztonságérzetének növelése, ezen keresztül a                    lakóközösségi kapcsolatok erősítése.
- A vagyonvédelmi tevékenység korszerűsítése.
- Bűnmegelőzési információk közvetítése.
- Nemzetközi bűnmegelőzési tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése.
 
A célkitűzéseket és feladatokat az egyesület tevékenységén keresztül az alábbiakban valósítja meg:
 
- Bűncselekményeket elősegítő körülményekről tájékoztatja az érintetteket, a rendőri szerveket  és más intézkedésre jogosultakat.
- Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak a gyermek,- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető észlelt magatartásokról, körülményekről, melyek esetén már bűnmegelőző jellegű védő-óvó intézkedések megtétele szükséges.
- A bűnügyileg fertőzött területeken, a veszélyeztetett  személyek körében az ingó és ingatlan javak védelmére lakossági járőrszolgálatot szervez.
 
2002 évben a közel 50 fő soproni polgárőr  7645 órát teljesített szabadidejük feláldozásával mindannyiunk érdekében eredmények felmutatásával  felderítő járőrözéssel
A fenti teljesítés naponta 2-3 csoport polgárőr jelenlétét jelenti a város  közterületein
.
- A tetten ért bűnelkövetőket haladéktalanul átadjuk az illetékes hatóságoknak.
- A bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám és propaganda tevékenységet folytatunk.
- A lakosság felé bűnmegelőzési jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet látunk el.

Létünk fenntartása,- közcélú, közérdekű tevékenységünk fokozásán kívül felajánljuk  együttműködési megállapodásunkat  szerződés formájában a tevékenységünket segítő, támogatóknak.

Ebben az esetben konkrétan vállaljuk az általános  közterületen figyelésen kívül:
- járőrszolgálataink alkalmával az illetékes objektum, iparterület, erdők, tavak. építkezések stb. , azokkal   határos közterületek fokozott figyelemmel
  történő ellenőrzését, fokozott polgárőr jelenlétet, rendezvények részleges, és  teljes  biztosítását.
 

Fentiekért cserébe, a létünket, fennmaradásunkat biztosító évenkénti anyagi,  vagy technikai támogatást  kérünk.
A  támogatást   ill. a befizetett összeget magánszemély esetén
- az 1995.évi CXVII. törvény 41.§./4/ bekezdés b. pontja értelmében, míg gazdasági társaság  esetében
- az 1996..évi LXXXI .törvény 7.§./3/ bekezdés 5./ pontja értelmében adókedvezmény illeti meg, melyre az igazolást minden esetben kiadjuk !
 
1999.tavaszától a polgárőr járőrök szolgálatuk alatt "Polgárőrség" feliratú mellényt, sapkát, valamint sorszámozott jelvényt viselnek, és a használt gépjárműveiken is látható a megkülönböztető felirat.