Duics Pál - Kerék Imre
Sopron

Templomok
Churchs
Kirche


A Szent Mihály plébániatemplom a Bástya utca felôl, jobbra a külvárosi várfal, XVII. sz. eleje
St Michael's parochial church from Bastion Street, to the right a section of the outer city wall, early 17th century
Die St. Michael Pfarrkirche von der Bástya Gasse aus, rechts die Stadtmauer der Vorstadt, Anfang des 17. Jahrhunderts

[ 15K jpg color ] [ 10K jpg color ]


A Szent Mihály plébániatemplom tornya és fôhajója
Tower and nave of St Michael's parochial church
Turm und Hauptschiff der St. Michael Pfarrkirche

[ 17K jpg color ] [ 23K jpg color ]


Az egykori ferences, majd bencés templom, a Boldogságos Szûz temploma, népi elnevezése: Kecske templom
The former Franciscan, later Benedictine church of St Mary, called popularly Goatling church
Die ehemalige Franziskaner-, später Benediktiner-Kirche, heute Kirche der heiligen Jungfrau Maria, im Volksmund: Ziegenkirche

[ 18K jpg color ]


A bencés templom szentélye
Sanctuary of the church of the Benedictines
Das Sanktuarium der Benediktiner-Kirche

[ 25K jpg color ]


A XIV. századi Káptalanterem részlete, Templom u.1.
A part of the 14th century Chapter room, Church Street 1
Teil des Kapitelsaales aus dem 14. Jahrhundert, Templom Gasse 1

[ 17K jpg color ]


A Szent György templom tornya a vár nagybástyájáról
Spire of St George's from the bastion of the fortress
Der Turm der St Georg Kirche von der grossen Bastei der Burg aus

[ 26K jpg color ]


A Szent György templom fôoltára, Szent György vértanúsága és megdicsôülése, 1761
Main altarpiece of St George's: St George's martyrdom and apotheosis, 1761
Hauptaltar der St. Georg Kirche: Martyrium und Verklärung des Sankt Georg, 1761

[ 30K jpg color ]


Fegyvertár utca, háttérben az orsolyiták temploma, 1864, Handler Nándor soproni építész munkája
Armoury Street, in the background the Ursuline church, 1864, a building erected by the Sopron architect Nándor Handler
Fegyvertár Gasse, im Hinterground die Ursulaner-Kirche, 1864. Ein Werk des Soproner Architekten Nándor Handler

[ 25K jpg color ]


Az evangélikus templom a várfalról, 1783
The Lutheran church from the city wall, 1783
Die evangelische Kirche von der Stadtmauer aus, 1783

[ 33K jpg color ]


Sopronbánfalva két gótikus temploma: elôtérben a Mária Magdolna templom, fönt az egykori pálos, majd karmelita rendház temploma, az Angyalok királynéjának szentelve
Two Gothic churches in Sopronbánfalva: in the foreground the Mary Magdalene church, on the hill the former Pauline, later Carmelite church, dedicated to the Qeen of Angels
Die beiden gotischen Kirchen von Sopronbánfalva: im Vorderground die Maria-Magdalena Kirche, oben die Kirche zunachst des Paulinerordens, später des Karmeliterordens, gewidmet der Königin der Engel

[ 28K jpg color ]


Copyright © 1996., ISE, Sopron

Sopron Home