INTERNET-SOPRON EGYESÜLET

Egyesületünk megalakulásakor azt a célt tûzte ki maga elé, hogy a világszerte egyre nagyobb teret hódító világhálózat az INTERNET elterjesztésében minél nagyobb szerepet vállaljon Sopron és vonzáskörzetében. Tevékenységünk magában foglalja a számítógépes kultúra terjesztését, városi információs rendszer kialakítását, valamint az ezzel összefüggõ oktatás szervezését, tanfolyamok, bemutatók tartását. A fenti feladatok megvalósítása hatalmas munkát ró az egyesületre. Ezért várjuk Sopron város és vonzáskörzete érdeklõdõ lakosainak, intézményeinek, társadalmi szervezeteinek, cégeinek támogatását!



Az ISE vezetõsége:

Alapító jogú tagsággal rendelkezõ intézmények:

Feladatkörök, funkciók

Regisztrációs szabályzat.

Regisztráció a SOPRON.HU domain alatt.

Az Egyesület levélcíme: isevez@sopron.hu


Copyright © 1996-2002.,ISE, Sopron