Településmarketing profillap
Profilblatt vom Siedlungsmarketing
Settlement marketing profile sheet


[ Térkép | Karte | Map ]

Általános adatok
Allgemeine Angaben
General data
Település neve:
(Siedlung, Name of settlement)
Gyalóka
Adatfelvétel éve:
(Datum der Datenaufname, Year of survey)
1996
Önkormányzat címe:
(Adresse der Selbstverwaltung, Address of local government)
9474 Gyalóka, Fô u. 14.
Telefon/Fax:
Polgármester neve:
(Bürgermeister, Name of mayor)
Tóth János
Rendezési terv készítésének éve:
(Jahr der Anfertigung des Entwicklungplanes,
Year of setting estate-planning programme)
1992
Település területe:
(Fläche der Siedlung, Area of settlement)
3,93 km2
Távolsága a megyeszékhelytõl közúton:
(Entfernung von Komitatsitz auf der Strasse,
Distance from county seat by road)
100 km
Legközelebbi város távolsága közúton:
(Entfernung von den nahesten Stadt auf der Strasse,
Distance from nearest town by road)
Sopron, 40 km
Népesség:
(Anzahl der Bevölkerung, Population)
89 állandó (ständig, resident),
6 ideiglenes (vorläufig, provisional)
Aktív népesség:
(Anzahl der aktiven Bevölkerung, Number of active inhabitants)
54
Regisztrált munkanélküliek száma:
(Anzahl der registrierten Arbeitslosen,
Number of registrated unemployed)
4

Állandó népesség alakulása kor szerinti megoszlásban:
Anzahl der Bevölkerung nach Lebensjahr
Structure of resident population by age
Kor:
(Alte, Age)
0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 -
Fõ:
(Kopf, Number)
13 22 32 22

Állandó népesség alakulása iskolai végzettség szerint:
Ständige Bevölkerung nach der Schulung
Structure of resident population according to education level
Iskolai végzettség
(Schulung, Educational level)
8 általánosnál kevesebb
(Weniger als 8 Klassen, Less than 8 elementary classes)
Általános iskola
(Grundschule, Elementary school)
Szakmunkásképzõ
(Fachschule, Vocational school)
Gimnázium, szakközépiskola
(Gymnasium, Fachmittelschule, High school, vocational secondary school)
Egyetem, fõiskola
(Universität, Hochschule, University, college)

(Kopf, Number)
8 24 16 20 6

Található-e a településen...
In der Siedlung gibt es...
Is there in the settlement...
Bölcsõde
(Krippe, Nursery)
nem (nein, no)
Óvoda
(Kindergarten, Kindergarten)
nem (nein, no)
Általános iskola Alsó
(Grundschule Unter 5, Elementary school Lower)
nem (nein, no)
Általános iskola Felsõ
(Grundschule Über 5, Elementary school Upper)
nem (nein, no)
Középiskola
(Mittelschule, Secondary school)
nem (nein, no)
Speciális oktatási intézmény
(Spezielles Lehrinstitut, Special educational institution)
nem (nein, no)

Szolgáltatások helyben, vagy legközelebbi távolsága
Diestleistungen, wenn nicht, wie weit
Services, if not, in what distance
Háziorvos
(Hausarzt, G.P.)
nincs, 3 km (nein, no)
Gyógyszertár
(Apotheke, Pharmacy)
nincs, 3 km (nein, no)
Kórház
(Krankenhaus, Hospital)
nincs, 27 km (nein, no)
Mentõ
(Rettungsstat, Ambulance)
nincs, 27 km (nein, no)
Tûzoltóság
(Feûrwehr, Fire brigade)
nincs, 27 km (nein, no)
Rendõrség
(Polizei, Police)
nincs, 18 km (nein, no)

Természeti adottságok
Natürliche Gegebenheiten
Natural resources

Megoldott-e...
Gelöst ist...
Is there a solution to...
Szennyvíztisztítás
(Abwasserreinigung, Sewage-water purification)
nem (nein, no)
Hulladékkezelés
(Abfallbehandlung, Waste collection and handling)
nem (nein, no)

Ellátottsági szint
Ausstattungsstufe
State of supply
Vezetékes ivóvíz
(Trinkwasserleitung, Drink water network)
100 %
Vezetékes gáz
(Gasleitung, Gas network)
100 %
Elektromos áram
(Elektrizität, Electritity)
100 %
Csatorna
(Kanalisation, Canalization)
100 %
Aszfaltozott út
(Asphalt strasse, Asphalted road)
50 %
Telefon
(Telefon, Telephone)
25 db Stück pieces

Van-e helyben...
Hat die Siedlung...
Has the settlement got
Vasútvonal
(Eisenbahn, Railway line)
nincs, km (nein, no)
Iparvágány
(Werkgleis, Industrial railway)
nincs, km (nein, no)
Kikötõ
(Hafen, Harbour),
nincs, km (nein, no)
Repülõtér
(Flugplatz, Airport)
nincs, km (nein, no)
Üzemanyagtöltõ
(Tankstelle, Fuel station
nincs, km (nein, no)
Fõútvonal
(Landstrasse, A-road)
van (ja, yes)
Másodrendû út
(Nebenstrasse, B-road
nincs, km (nein, no)
Bekötõút
(Zufahrtstrasse, Approach road)
van (ja, yes)
Kerékpár út, helyi
(Fahrradweg, õrtlich, Cycle-path, local)
nincs, km (nein, no)
Kerékpár út, átmenõ
(Fahrradweg, durchlaufend, Cycle-path, transit)
nincs, km (nein, no)
Postahivatal
(Postamt, Post office
nincs, 1 km (nein, no)
Takarékszövetkezet
(Sparkasse, Savings-bank
nincs, 3 km (nein, no)
Bankfiók
(Bankfilealie, Branch-bank)
nincs, 17 km (nein, no)
Vámszabad terület
(Zollfreigebiet, Duty-free area)
nincs, km (nein, no)

Gazdálkodó szervezetek száma típusonként
Wirtschaftsorganisationen nach ihren Arten
Economic organizations with respect to their legal form
Forma
(Form, Legal form)
Bt.
(K.G., Bt.)
Rt.
(AG., RT.)
Kft.
(GmbH., Kft.)
Kkt.
(OHG., KKT.)
Állami vállalat
(Staats-Betrieb, State enterprise)
Egyéni vállalkozõ
(Privat, Enterpreneur)
Szövetkezet
(Genossenschaft, Cooperative)
Szám
(Anzahl, Number)
0 0 1 0 0 3 0

Egyéni vállalkozók megoszlása ágazatok szerint
Privatunternehmungen nach den Wirtschaftszweigen
Enterpreneurs according to branches of national economy
Ágazat
(Zweig, Branch)
Mezõgazdaság
(Landwirtschaft, Agriculture)
Ipar
(Industrie, Industry)
Építõiar
(Bauwesen, Building industry)
Kereskedelem
(Handel, Trade)
Vendéglátás
(Gaststattengewerb, Catering)
Közlekedés
(Verkehr, Transport)
Szolgáltatás
(Dienstleistung, Services)
Egyéb
(Sonstige, Others)

(Kopf, Number)
1 0 0 1 0 0 1 0

Nagyobb gazdálkodó szervezetek
Grössere Wirtschaftorganisationen
Main economic organizations
Sorszám
(Lauf Nr., No.)
Cég megnevezése
(Benennung der Firma, Name)
Tevékenység, termék
(Tätigkeit, Produkt, Activity, Product)
Foglalkoztatottak száma
(Angestellten, Employees)
Export(%)
1 Majorság Kft. mezôgazdasági tev. (Landwirtschaft, Agricultural activity) 3

Elõnyben részesített tevékenységek
Bevorteilte Tätigkeiten
Preferred activities

Stratégia
Strategie
Strategy
Munkahely teremtô vállalkozások telepítése és
segítése (Investitionen für neuen
Arbeitsmöglichkeiten, Establishment and support of
workplace creating enterprises)


Új egyedi ingatlanlap Módosítás

[ Vissza | Zurück | Back ] Zöld Könyv