Hegedüs Pál ezredes ellép a soproni helyőrség katonáinak díszsorfala előtt.
Szemle2.51.o.

VISSZA