SOPRON A NÉPSZAVAZÁS IDEJÉN 1921-1922.

SCHÄFFER ÁRMIN UDVARI FÉNYKÉPÉSZ FOTOGRÁFIÁI

I. Az Ostenburg-zászlóalja Sopronban
1. A magyar királyi II. országos tartalék csendőr zászlóalj rövid pihenőben a Hubertusz vadászlak alatt. 
2.Ostenburg-Moravek Gyula őrnagy csendőrei Sopron határában a városba való bevonulás előtt.
3.A csendőrzászlóalj a 48-as laktanyából a Széchenyi térre vonul a Flandorffer úton.
4.Ostenburg zászlóalja díszszemlére sorakozik fel a Széchenyi téren.(1921.aug.28.)
5.Gróf Sigray Antal nyugat-magyarországi főkormánybiztos fogadja Ostenburg jelentését 1921.aug.29-én d.u. 4 órakor a csendőr-zászlóalj bevonulását követő napon.
6.Az elszakítás ellen tüntető soproniak és Sopron megyei lakosok. Magyar ruhás lányok és asszonyok menete a Várkerületen. (1921. augusztus 29.)
7.A Mária-oszlophoz érő tüntető férfiak és diákok menete élén egy Ostenburg-csendőrtiszt halad. (1921. augusztus 29.)
8.Az Ostenburg-zászlóalj fúvószenekara sétahangversenyt ad a Széchenyi téren 1921. szeptember 4-én.
9.A város apraja-nagyja gyülekezik a Széchenyi téren. (1921. szeptember 4.)
10.Ostenburg őrnagy, Sopron városparancsnoka, magyar ruhás hölgyek koszorújában.
11. Torlódik az ünneplő tömeg a Deák téri korzón.
12. Sétálók és bámészkodók a Deák téren.
13. A gépkocsijában tartózkodó Ostenburgot tömeg élteti a Deák téri vámháznál.

II. Az 1921. szeptember 8-i második ágfalvi csata hőseinek temetése Sopronban
1. A hősi halottak koporsói a felravatalozás előtt a 48-as laktanya egyik helyiségében.
2. A hősi halottak ravatala a 48-as laktanya udvarán. 
3. Arany János Paskál halotti búcsúztatóját tartja. 
4. Soproniak ezrei róják le kegyeletüket a kápolnává átalakított cserfasátor ravatalnál. 
5. A temetési menet élén az Ostenburg-zászlóalj halad. 
6. A temetési menet a Kossuth Lajos utcában. 
7. A gyászmenetben Ostenburg őrnagy és tisztikara, előttük a főiskola tanári kara.
8. A gyászmenet a Várkerületen. 
9. A főiskola tanári kara és a városi tisztviselők a gyászmenetben. 
10. A soproni iskolák tanárai és növendékei a gyászmenetben. 
11. Az új Szent Mihály-temetőben a frissen kiásott sírgödrökhöz ér a gyászmenet. 
12. "Ismét hősöket temetünk - a kötelesség, a hazaszeretet hőseit!" 
13. Mosch és Szechányi temetése a többezres gyászoló tömeg jelenlétében. 

III. Ostenburg zászlóalja és a nyugat-magyarországi felkelők 1921 őszén

1. Hegedüs Pálnak, a soproni helyőrség parancsnokának szemléje az Ostenburg-zászlóaljnál 1921.szeptember 27-én. 
2. Hegedüs Pál ezredes ellép a soproni helyőrség katonáinak díszsorfala előtt.
3. Tiszti csoportkép. Ostenburg a 48-as laktanya udvarán, a tisztjei között.
4. Hegedüs Pál gépkocsin távozik a 48-as laktanyából.
5. Lajtahansági felkelőélet 1921 októberében.
6. Az V. felkelőparancsnokság főcsoportja Nagymartonban. 
A kép közepén Gebhardt Pál parancsnok és Székely Elemér segédtiszt.
7. Gyakorlatozó felkelők Nagymarton térségében.
8. Közigazgatási feladatokat ellátó felkelők.
Útlevélvizsgálat Nagymartonban 1921.október 10-én.
(Középen ül Obendorf Károly bányamérnökhallgató-főhadnagy)
9. Szekereken járőröző magyar felkelők útban Fraknó felé.
10. Felkelőraj a fraknói vár alatt.
11. Csoportkép a nagymartoni Posta-szálló előtt.
Ez az épület volt az V.felkelő-parancsnokság főhadiszállása.
12. Felkelők és nagymartoni bámészkodók.
13. Elfogott osztrák agitátorokat kihallgatásra kísérnek.
14. Felkelők, vasutasok és hozzátartozóik a nagymartoni pályaudvar előtt.
15. Felkelők és vasuti tisztviselők csoportja a savanyúkúti vasútállomásnál.

IV. IV.Károly második puccskísérlete. (1921. október 20-23.)

1. Ostenburg ezredes szól katonáihoz:"Büszkék lehettek arra, hogy ti kíséritek vissza a székvárosba királyotokat".
2. Ostenburg tisztikara felesküszik a királyra 1921.október 21-én délután 5 órakor a 48-as laktanya udvarán. (A tisztek között a főiskolások is.)
3. A teljes Ostenburg-zászlóalj és a soproni helyőrségfelesküszik a királyra.
4. IV. Károly a tiszteletére adott díszmenetet szemléli a laktanya udvarán.
5. Az enesei pályaudvaron. (A király vasúti kocsija előtt Ostenburg ezredes áll, az ablakban IV. Károly.)
6. A király ebédlőként és tanácsteremként is szolgáló különvagonja.
7. A királyt kísérő csapatszállító szerelvények katonái.
(A királyi csapatok erejét 6 zászlóalj, 2 huszárosztály és 2 tüzérüteg képviselte.)
8. A tisztiszázad csoportképe a győri pályaudvaron.
9. "Ez a vonat most van indulóban." (Királyhű egység csoportképe.)
10. Bia község elöljárósága és lakosai köszöntik a királyi párt. (1921.október 23.)
11. Tábori mise a királyi pár jelenlétében. A misét Dávid páter celebrálta Biatorbágyon 1921. október 23-án.
12. A Budaőrs alá vezényelt tüzérség elvonul IV.Károly és Zita királyné előtt.
13. A király által kinevezett ellenkormány tagjai.

V. Népszavazás Sopronban. (1921. október 20-23.)

1. A szavazók egy csoportja az Evangélikus Tanítóképző előtt. (VII.sz. szavazókörzet.)
2. Az Állami Leánygimnázium lépcsőjén álló és várakozó szavazók 1921. december 14-én a reggeli órákban. (VIII.sz. szavazókörzet.)
3. Szavazásra várakozók az Állami Felsőkereskedelmi Iskola előtt. (II.sz. szavazókörzet.)
4. Délutáni szavazók egy csoportja a Deák téren.
5. Leszavazottak és hozzátartozóik. (V. szavazókörzet.)
6. Olasz antant-járőrök a szavazás ideje alatt a Rákóczi utcában.
7. A tábornoki bizottság és a II. számú albizottság falragaszai egy soproni ház homlokzatán.
8. Francia és olasz őrség a Zrínyi Tiszti Leánynevelő Intézet kapuja előtt.
9. J.Hamelin francia, Ferrario olasz és G.Gorton angol tábornokok a Szövetségközi Ellenőrző Bizottság tagjai.
10. S szavazatszámláló biztosok munkáját segítő magyar összekötő tisztek.
11. A szövetségközi szavazatszámláló iroda két munkatársa a Zrínyi Tiszti Leánynevelő Intézet ebédlőjében.
12. Gézpánttal és viaszpecséttel lezárt szavazóurnák a felbontás előtt.
13. Közelkép egy szabályosan lezárt szavazóurnáról.
14. "Tájkép" a leszavazás után az intézet ebédlőjében.
15. A kiürített és elhagyott szavazóterem 1921. december 18-án. király által kinevezett ellenkormány tagjai.

VI. Az antant elvonulása, a város átadási ünnepsége

1. Búcsúzó antanttisztek a Pannóni Szálló éttermében.
2. Az antanttisztek és családtagjaik a Pannóni Szálló előtt. (A bal oldali abvlakra már kiragasztva a "Magyarok maradtunk" feliratú cédula.)
3. A magyar tüzérség a Győri úton bevonul Sopronba. (1921. december 31.)
4. A díszmenetre váró tábornoki bizottság 1922.január 1-én a Várkerületen.
5. A 120 fős olasz rendfenntartó alakulat díszmenete.
6. A 150 fős francia vogesi vadász század díszmenete.
7. A negyven fős angol egység díszmenete.
8. A Nemzeti Hadsereg egységei utolsóként vonulnak be. A lakosság mámoros lelkesedéssel fogadja katonáit.
9. A díszszemle után a tábornoki bizottság a Széchenyi térre indul.
10. Készül a filmhiradó az átadási ünnepségről a Széchenyi téren. (A kép közepén egymás mellett áll Ullein Antal attasé és Guilleaume Árpád tábornok, főkormánybiztos.
11. Ünneplő tömeg a későbbi Perkovátz-ház előtt.
12. Az ünneplők lampionokkal és fáklyákkal gyülekeznek a Tűzoltó laktanya udvarán.
13. Népünnepély a Kaszinóban.
14. Fluck ezredes, Klebelsberg belügyminiszter és Guilleaume tábornok ellép a helyőrség tisztelgésre emelt fegyverei előtt a Széchenyi téren. (1922.január 10.)
15. Sopron helyőrségi parancsnoka, Fluck ezredes a Széchenyi- szobor előtt 1922. január 10-én. (A helyőrség az ő vezetésével augusztus 27-én vonult ki Sopronból.)
16. Fluck ezredes szózata: "Honvédek! Sopron magyar maradt! Tépjétek le a gyászfátyolt! Imához!"
17. Kormánytagok és a törvényhatóságok képviselői a Himnuszt éneklik a Széchenyi téren.

VISSZA A KÖNYV FŐOLDALÁRA

VISSZA A NÉPSZAVAZÁS WEB-FŐOLDALRA