MÚZEUMOK, KIÁLLÍTÁSOK

A SOPRONI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI
AUSSTELLUNGEN DER SOPRONER MUSEEN

MÚZEUMOK, GYÛJTEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK
MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN

IDÕSZAKOS KIÁLLÍTÁSOK, SZÍNHÁZAK, MOZIK
SONDERAUSSTELLUNGEN, FILME, THEATER

Borostyánkő út
Amber Road
Bernsteinstrasse

A SOPRONI MÚZEUM KIÁLLÍTÁ SAI
(Sopron, Fõ tér 8. Tel: 311-327)

RÉGÉSZET

 • 1. Háromezer év a Borostyánkõ út mentén - Régészeti kiállítás ( Fõ tér 6. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)
 • 2. Tûztorony (Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)
 • 3. Középkori Zsinagóga (Új u. 22. Nyitva: 09-17, kedden zárva)

  N ÉPRAJZ

 • 4. Kézmûvesség-népmûvészet -Néprajzi kiáll tás (Deák tér 1. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)
 • 5. Pékmúzeum (Bécsi u.5. Nyitva: kedd,csüt,szom: 14-18,szer.,pén.,vas.: 1014, hétfõn zárva)
 • 6. Falumúzeum (Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 33-37. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)

  MÛVÉS ZETTÖRTÉNET

 • 7. 17-18.századi polgári lakások, bútorok (Fõ tér 6. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)
 • 8. Storno gyûjtemény (Fõ tér 8. Nyitva: 10-1 8, hétfõn zárva)
 • 9. Újkori kõtár (Fõ tér 7. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)

  TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK

 • 10. Várostört&eacu te;neti kiáll tás (Fõ tér 8. Nyitva 10-18, hétfõn zárva)
 • 11. Patikamúzeum (Fõ tér 2. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)
 • 12. Bányászati Emlé kmúzeum (Brennbergbánya, Óbrennbergi u.14. Nyitva: 10-18, hétfõn zárva)

  IDÕSZAKOS KIÁLLÍTÁSOK

 • 13. Lábasház (Orsolya tér 5. Nyitva: 10-18, kedden z&aa cute;rva)

  AUSSTELLUNGEN DER SOPRONER MUSEEN (Sopron,Fõ tér 8. Tel: 311-327)

  ARCHÄOLOGIE

 • 1. Dreitausend Jahre entlang der Bemstein-Strasse Archäologische Ausstellung (Fõ t&eac ute;r 6.Geöffnet: 10-18,Mo Ru)
 • 2. Feuerturm (Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)
 • 3. Mittelalterliche Synagoge (Új u.22. Geöffnet: 9-17 Uhr, Dienstag Ruhetag)

  VOLKSKUNDE

 • 4. Kunsthandwerk-Volkskunst Volkskund liche Ausstellung (Deák tér 1. Geöffnet: 10-18, Montag Ruhetag)
 • 5. Bäcker-Museum (Bécsi u.5. Geöffnet: Di,Do,Sa: 14-18 Uhr, Mi,Fr,So: 10-14 Uhr, Montag Ruhetag)
 • 6. Dorf-Museum (Fertõszéplak, Nagy Lajos u. 33-37. Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)

  KUNSTGESCHICHTE

 • 7. Bürgerwohnungen und Möbel des 17. und 18. Jahrhunderts (Fõ tér 6. Geöffnet: 10-18 Uhr, Mo Ru)
 • 8. Storno-Sammlung (Fõ t&eac ute;r 8. Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)
 • 9. Neuzeitliche Steinesammlung (Fõ tér 7. Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)

  GESCHICHTLICHE AUSSTELLUNGEN

 • 10. Stadtgeschichtliche Ausstellung (Fõ tér 8. Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)
 • 11. Apotheken-Museum (Fõ tér 2. Geöffnet: 10-18 Uhr, Montag Ruhetag)
 • 12. Bergbau-Erinnerungs-Museum (Brennbergbánya,Óbrennbergi u.14. Geöffnet: 10-18 Uhr, Mo Ru)< h4>SONDERAUSSTELLUNGEN
 • 13. Arkadenhaus (Orsolya tér 5. Geöffnet: 10-18 Uhr, Dienstag Ruhatag)


  MÚZEUMOK, GYÛJTEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK

  Római Ka tolikus Egyházmûvészeti Gyûjtemény - Orsolya tér 2.
  Országos Evangélikus Múzeum Soproni Gyûjteménye - Templom u. 12.
  Központi Bányászati Múzeum - T emplom u. 2. Káptalanterem - Templom u. 1.
  Erdészeti, Faipari és Földmérés-történeti Gyûjtemény - Szent György u. 14.
  Zettl-Langer Gyûjtemény - Balfi u. 11.
  Sop roni Horváth József Gyûjtemény - Hátsókapu 2.
  Károly Kilátó

  IDÕSZAKOS KIÁLLÍTÁSOK, SZÍNHÁZAK, MOZIK

  Fest õterem - Petõfi tér 8.
  Liszt Ferenc Mûvelõdési Központ - Liszt Ferenc u. 1.
  Toronygaléria - Szent György u. 14.
  Hotel Lõvér galériája - Várisi u. 4.
  Pedagógus Klubkönyvtár - Petõfi tér 3.
  Soproni Sportcentrum - Lackner Kristóf u. 48.
  Pannónia Med Hotel - Várkerüle t 75.
  Petõfi Sz nház - Petõfi tér 1.
  Civitas Pincesz nház - Templom u. 16.

  MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN

  Sammlung römisch-katholischer Kirchenkunst - Orsolya t ér 2.
  Soproner Sammlung des Evangelischen Landesmuseums - Templom u. 12.
  Zentrales Bergbau-Museum - Templom u. 2.
  Mittelalterlicher Kapitelsaal - Templom u. 1.
  Sammlung der Forst - und Holzindustrie, sowie der Geschichte der Bodenve rmessung - St. György u. 14.
  Zettl-Langer-Sammlung - Balfi u. 11.
  Sammlung des Malers Soproni-Horváth József - Hátsókapu 2.
  Aussichtsturm auf der Karlshöhe

  SONDERAUSSTELLUNG EN, FILME, THEATER

  Malersaal - Petõfi tér 8.
  Kulturzentrum Franz Liszt - Liszt Ferenc u. 1.
  Turmgalerie - Szent György u. 14.
  Galerie des Hotel Lövér - Várisi u. 4.
  Galerie des Hotel Sopron - Fövényverem 7.
  Klubbibliothek der Pädagogen - Petõfi tér 3.
  Sportzentrum Sopron - Lackner Kristóf u. 48.
  Pannónia Med Hotel - Várkerület 75.
  Petõfi Theater - Petõfi t ér 1.
  Civitas Keller-Theater - Templom u. 16.


  Copyright © 1996., ISE, Sopron