A 12 pont

 

Az első szabad magyar ajtó

Mit kíván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság, egyetértés.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését.
2. Felelos ministériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyulést Pesten.
4. Törvény elotti egyenloséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti orsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenloség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tolünk.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió Erdélylyel.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Előző - Az országgyűlés Következő - Batthyányi minisztérium