Soproni Civil Szervezetek


E l õ s z ó


   

 • Magyar Vöröskereszt
  Soproni Szervezete
 • Napsugár Nyugdíjas Egyesület
 • Pendelyes Kulturális Egyesület
 • Scarbantia Társaság
 • Rotary Club Sopron
 • Sopron Város Fúvószenekara
 • Sopron Városi Gyermek- és
  Ifjúsági Alapítvány
 • Soproni Erdélyi Kör
  Orbán Balázs Alapítvány
 • Soproni Irodalmi Társaság
 • Soproni Képzõmûvészeti
  Társaság
 • Soproni Marketing Klub
 • Soproni Szemle Alapítvány
 • Soproni Tudós Klub
  Egyesület
 • Steinway 270470 Alapítvány
 • Szövetség Sopronért Egyesület
 • Teljes Evangéliumi Család- és Egészségvédõ Alapítvány
 • Tudományos Ismeretterjesztõ és
  Tájékoztató Egyesület, TIT Sopron
 • United Way Nyugat-
  Magyarország Alapítvány
 • Vendéglátós
  Szakképzésért Alapítvány
 • Vermes Miklós Fizikus
  Tehetséggondozó Alapítvány
 • Tumor Alapítvány


  Copyright 1997. © TIT Sopron
  Internetes változat: Mészáros Ferenc, ISE  Elõszó


  A demokratikus társadalmak egyik lényege a nyitottság, s így az állampolgárok részvétele a társadalom irányításában, mozgásában. Ez biztosítja, hogy a kormányzati, önkormányzati döntéshozatali eljárásokat ellenõrizzék, és ha kell, megakadályozzák az önkéntes irányítást.

  Egy-egy nyilvános vita, véleménycsere, amelyben minden fél felszólalhat, észrevételeket tehet, érveket, ellenérveket hozhat fel - és ahol biztos, hogy ezeket az érveket figyelembe is veszik -, enyhíti a társadalmi feszültségeket, sõt, akár meg is elõzheti azok kialakulását.

  A TIT Sopron, mint a város egyik meghatározó kulturális, tudományos közössége - a Sopron értelmiségébõl szervezõdött, s másfél évszázada folyamatos ismeretterjesztõ munkát végzõ egyesület, - tevékenysége során azt a célt tûzte ki, hogy a civil szervezeteket - az ismeretterjesztés eszközeivel - megtanítsa a demokrácia gyakorlására. Célja, hogy a lakosságot felkészítse a szakmai szervezetek, társadalmi érdekcsoportok, segítõ egyesületek stb. "használatára", hogy megismertesse a polgárt a civil szervezetekkel, hogy meghívja köreibe, hogy a kommunikációs kapcsolatot a szervezetek és lakosság között kialakítsa és folyamatossá tegye, bevonva ezáltal a lakosságot a környezetét érintõ döntésekben való társadalmi részvételbe, közvetlenül vagy a civil szervezeteken keresztül történõ megnyilvánulásba.

  A Phare Demokrácia Program Mikroprojekt sikeres pályázatával lehetõséget kapott az egyesület, hogy össze is gyûjtse azokat a civil szervezeteket, akik számára az elmúlt év folyamán több sikeres elõadást, rádiómûsort szervezett, s akik más-más formában ugyan, de megmutatták magukat a város számára.

  Néhány hónappal ezelõtt Sopronban elkezdõdött valami, amelyet joggal nevezhetünk "a demokrácia iskolájának". Ezt az ismeretterjesztést szeretnénk tovább folytatni, a civil szervezeteket még hasznosabban szervezni, a csoportokat, tevékenységüket mobilizálni, s az egymás közti átjárhatóságot biztosítva önnön hasznukra, fejlõdésükre, s nem utolsó sorban Sopron város lakosságának gazdagodására fordítani.

  Megköszönöm azoknak a civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak, társaságoknak stb., akik lehetõvé tették számunkra, hogy itt megjelenhessenek, a nyitottságot, a tenni akarás szándékát, s a megismerhetõség lehetõségét. Abban a reményben, hogy Sopron város lakossága e kis kiadvány segítségével megismeri, megszereti a civil szervezeteket, s aktív részesévé válik majd munkájuknak, örömteli szívvel köszöntöm a könyvecske résztvevõit, s ajánlom minden soproni Polgár figyelmébe.

  Vigné Kovács Margit,
  TIT Sopron igazgatója


  Vissza a kezdõoldalra